Nařízení o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci

Dne 24.4.2014 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 122, str. 1-17, zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 375/2014 ze dne 3.4.2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci („iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Kurzarbeit v senátu
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízením se zřizuje Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci (označován též jako „iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) jakožto rámec pro společný příspěvek evropských dobrovolníků na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích. Jsou jím stanovena pravidla a postupy fungování iniciativy Humanitární dobrovolníci EU a pravidla poskytování finanční pomoci. Konkrétně se právní úprava dle nařízení vztahuje na výběr, odbornou přípravu a vysílání humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích, na akce zaměřené na podporu, propagaci a přípravu vysílání humanitárních dobrovolníků EU na podporu a pro doplnění humanitární pomoci ve třetích zemích, ale také na akce v EU a mimo ni zaměřené na budování kapacit přijímajících organizací ve třetích zemích v oblasti humanitární pomoci. Nařízením se snaží EU vyplnit prostor, jenž vnímá jako volný pro další rozvoj solidarity občanů EU s lidmi ve třetích zemích, kteří jsou ohroženi nebo byli postiženi člověkem vyvolanou krizí nebo přírodní katastrofou. EU je totiž jako celek nejvýznamnějším poskytovatelem humanitární pomoci na světě, její podíl na celosvětové humanitární pomoci má činit bezmála 50%. Poskytování humanitární pomoci má tedy v Evropě silnou tradici, a to v duchu zásady, že solidarita je jednou ze základních hodnot EU.

Nařízení vstoupilo v platnost dnem 25.4.2014, použije se již od 1.1.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články