Nové požadavky a správní postupy týkající se letišť

Dne 14.2.2014 bylo v Úřední věstníku EU, řada L, č. 44, str. 1-34, zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12.2.2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Nařízení bylo přijato především s cílem zásadním způsobem napomoci k udržování vysoké a jednotné úrovně bezpečnosti civilního letectví v Evropě. Evropské nařízení č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví totiž vyžaduje zavést podrobná prováděcí pravidla, kterými se stanoví podmínky pro infrastrukturu a bezpečný provoz letišť.

Nově jsou tak definována podrobná pravidla týkající se například podmínek pro stanovení certifikační předpisové základny použitelné na letiště a pro její oznámení žadateli, pro vydávání, zachování, změnu, omezení, pozastavení nebo zrušení osvědčení pro letiště a osvědčení pro organizace odpovědné za provoz letišť, včetně provozních omezení týkajících se určitých rysů návrhu letiště, pro provoz letiště v souladu s hlavními požadavky stanovenými v přílohách Va a Vb nařízení (ES) č. 216/2008, ale také pravidla týkající se povinností držitelů osvědčení a podmínek pro schválení a změnu stávajících osvědčení pro letiště vydaných členskými státy, podmínek pro rozhodnutí o nepovolení výjimek podle čl. 4 odst. 3b nařízení (ES) č. 216/2008, včetně kritérií pro nákladní letiště, oznamování vyňatých letišť a přezkumu udělených výjimek, podmínek, za nichž je provoz zakázán, omezen nebo podřízen určitým podmínkám v zájmu bezpečnosti a dalších.   

Veškerá nová pravidla by měla odrážet současný stav techniky a osvědčené postupy v oblasti letišť, brát v úvahu použitelné standardy a doporučené postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), zohledňovat celosvětové zkušenosti s provozem letišť a vědecko-technický pokrok v oblasti letišť, být přiměřená velikosti, kategorii a složitosti letiště a povaze a objemu provozu na něm, zajišťovat nutnou flexibilitu pro přizpůsobené plnění požadavků a zohledňovat případy infrastruktury letišť, která byla vytvořena již dříve.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 6.3.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články