Nový Schengenský hraniční kodex

Dne 23.3.2016 bylo v Úředním věstníku EU řady L, č. 77, str. 1 an., publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9.3.2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce

Nařízením se nově stanovují pravidla, kterými se řídí opatření na ochranu hranic ve vztahu k osobám překračujícím vnější hranice členských států EU, stejně tak jako neprovádění opatření na ochranu hranic ve vztahu k osobám překračujícím vnitřní hranice mezi členskými státy EU. Nahrazuje totiž dosavadní právní úpravu prezentovanou nařízením EP a Rady č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex), jež se s novým kodexem zrušuje.

Dosavadní nařízení totiž bylo již několikrát podstatně změněno. Evropští legislativci tak dospěli k závěru, že by mělo být, z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti, kodifikováno.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 12.4.2016.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články