Obecné zásady ECB o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2)

Dne 30.1.2013 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 30, str. 1-93, zveřejněny Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 5.12.2012 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) (ECB/2012/27) (2013/47/EU).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock

Nové, právě publikované obecné zásady nahrazují dosavadní obecné zásady ECB/2007/2 ze dne 26.4.2007, které se s účinkem od 1.1.2013 zrušily. Dle Evropské centrální banky je již bylo třeba nahradit, neboť byly doposud několikrát novelizovány, přičemž nyní vyvstala potřeba provést v nich další změny. Ty měly být realizovány za účelem začlenění úpravy, která byla doposud obsažena ve vnitřních předpisech Eurosystému, a za účelem doplnění nezbytných definic, ale i ustanovení týkajících se nepoužitelnosti sankcí na banky mimo EU, poskytování informací v souvislosti s pozastavením nebo ukončením přístupu k operacím měnové politiky, a také následků takového pozastavení či ukončení. Bylo tedy rozhodnuto, že bude v zájmu srozumitelnosti a transparentnosti účelné obecné zásady zcela přepracovat.

Právě vydané obecné zásady tedy nově upravují systém TARGET2, jehož prostřednictvím dochází k zúčtování jednotlivých plateb v euru v reálném čase s vypořádáním v penězích centrální banky. Má decentralizovanou strukturu spočívající ve vzájemném propojení národních systémů zúčtování jednotlivých plateb v reálném čase (RTGS) a platebního mechanismu ECB, a je vytvořen a funguje na základě jednotné technické platformy SSP, jejímž prostřednictvím se shodným technickým způsobem zadávají a zpracovávají všechny platební příkazy a nakonec i přijímají platby. 

Obecné zásady vstoupily v platnost dnem 7.12.2012, s výhradou přechodných ustanovení se používají od 1.1.2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články