Platnost Dvoustranné dohody mezi EU a USA o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění

Dne 9. 4. 2018 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 91, publikováno oznámení o vstupu v platnost Dvoustranné dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o obezřetnostních pravidlech týkajících se pojištění a zajištění.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Evropská unie a Spojené státy americké se vzájemně informovaly o dokončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost, ta tak v souladu s jejím článkem 8 vstoupila v platnost dnem 4. 4. 2018. Jde přitom o dohodu zveřejněnou v Úředním věstníku EU řady L č. 258 dne 6. 10. 2017.

Deklarovaných cílů, jejichž zajištění bylo uzavřením dohody sledováno, je celá řada. Lze z nich zmínit například snahu upravit roli hostitelských a domovských orgánů dohledu při obezřetnostním dohledu nad skupinou u pojišťovacích nebo zajišťovacích skupin, jejichž celosvětový mateřský podnik sídlí na území domovské smluvní strany, či snahu podrobněji specifikovat vzájemnou podporu smluvních stran v oblasti výměny informací mezi orgány dohledu jednotlivých smluvních stran a doporučených postupů pro tuto výměnu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články