Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru

Dne 31.1.2014 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 31, str. 1-13, zveřejněny ve formě jednacího řádu Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Dne 31.1.2014 byly v Úředním věstníku EU, řada L, č. 31, str. 1-13, zveřejněny ve formě jednacího řádu Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru.

Vydáním těchto praktických pokynů ze zrušují a nahrazují praktické pokyny týkající se přímých žalob a kasačních opravných prostředků z října roku 2004 vydané ještě podle předchozího jednacího řádu z roku 1991. V roce 2012 byl přijat Jednací řád Soudního dvora zcela nový, přičemž cílem této změny bylo, mimo jiné, přizpůsobit strukturu a obsah jednacího řádu Soudního dvora vývoji jeho soudní agendy a především rostoucímu počtu žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce podávaných soudy členských států EU, ale také v mnoha významných ohledech doplnit a vyjasnit pravidla týkající se průběhu řízení před Soudním dvorem. Pro lepší přehlednost bylo tedy nyní přistoupeno také k náhradě praktických pokynů týkajících se přímých žalob a kasačních opravných prostředků přijatých ještě na základě dřívějšího jednacího řádu. Nově vydané praktické pokyny mají účastníkům řízení a jejich zástupcům poskytnout takové praktické pokyny založené už na novém jednacím řádu, které navíc berou, mimo jiné, ohled na zkušenosti získané při jeho uplatňování. Vztahují se na veškeré kategorie věcí předkládaných Soudnímu dvoru. Dle samotného Soudního dvora nejsou určeny k tomu, aby nahrazovaly příslušná ustanovení statutu a jednacího řádu, jejich účelem je umožnit účastníkům řízení a jejich zástupcům, aby lépe porozuměli smyslu těchto ustanovení a přesněji pochopili průběh řízení před Soudním dvorem, a zejména omezení, s nimiž se Soudní dvůr potýká především v souvislosti se zpracováním a překladem procesních písemností nebo se simultánním tlumočením vyjádření přednášených na jednání.

V pokynech se lze seznámit s podrobnostmi ohledně zastupování účastníků řízení, výdajů a bezplatné právní pomoci, anonymity, písemné části řízení, vedlejšího účastenství, formy a struktury podání a jejich předkládání a předávání, účelu jednání, žádosti o jeho konání a předvolání k němu, obvyklého průběhu jednání, přednesu řečí, otázek členů Soudního dvora, replik či simultánního tlumočení, ale i s mnoha dalšími. 

Pokyny vstoupily v platnost dnem 1.2.2014.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články