Rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

Dne 25.1.2013 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 22, str. 11-12, zveřejněno rozhodnutí Rady ze dne 22.1.2013, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (2013/52/EU).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Redakce

Rozhodnutím se na základě žádostí podaných Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou, po návrhu Evropské komise a se souhlasem Evropského parlamentu povoluje těmto státům navázat mezi sebou posílenou spolupráci v oblasti zavedení společného systému daně z finančních transakcí při použití příslušných ustanovení Smluv. Situace ohledně daně z finančních transakcí pramení z diskuze o dalším zdanění finančního sektoru, která již delší dobu v rámci Evropské unie na mnoha úrovních probíhá. Základní myšlenka vyjádřená v preambuli rozhodnutí má spočívat v tom, že by se měl finanční sektor spravedlivě a podstatně podílel na nákladech krize, měl by být do budoucna zdaněn spravedlivě ve srovnání s ostatními sektory, finanční instituce by měly být demotivovány od nadměrně rizikových činností, měla by být doplněna regulační opatření zaměřená na předcházení budoucím krizím a měly by být také vytvořeny dodatečné příjmy pro veřejné rozpočty nebo pro účely zvláštních politik. V tomto kontextu byl vypracován návrh směrnice, jejímž hlavním cílem mělo být zajištění řádného fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže, nicméně se ukázalo, že společný systém daně z finančních transakcí tak, jak byl navržen, nemá jednomyslnou podporu. Rada konstatovala, že přetrvávají zásadní názorové rozdíly, pokud jde o potřebu vytvořit společný systém daně z finančních transakcí na úrovni EU, a proto si zásada harmonizovaného zdanění finančních transakcí v Radě v dohledné budoucnosti jednomyslnou podporu nezíská.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články