Směrnice, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě

Dne 22.12.2012 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 356, str. 68-70, zveřejněna prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20.12.2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Směrnice byla vydána, aby upravila konkrétní opatření pro jednotné provádění čl. 11 odst. 1 směrnice 2011/24/EU, pokud jde o uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. Má usnadnit jejich uznávání v tom členském státě, kde se v jiném členském státě předepsané léčivé přípravky vydávají. Stanovuje seznam minimálních údajů, jež mají být uvedeny na lékařských předpisech tak, aby mohl vydávající zdravotnický pracovník ověřit pravost lékařského předpisu a to, zda byl lékařský předpis vystaven osobou vykonávající regulované zdravotnické povolání, která je oprávněna tak učinit. Údaje mají také usnadnit správnou identifikaci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků a napomáhat srozumitelnosti informací pro pacienty týkajících se jednak lékařského předpisu, jednak poučení vztahujících se k užívání daného výrobku. Jelikož je celkový dopad přeshraniční zdravotní péče omezený, má se uvedený seznam minimálních údajů použít pouze u lékařských předpisů, které mají být použity v jiném členském státě.

Směrnice vstupuje v platnost dnem 11.1.2013, členské státy pak mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 25.10.2013.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články