Směrnice, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření

Dne 17.1.2014 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 13, str. 1-73, publikována směrnice Rady 2013/59/EURATOM ze dne 5.12.2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření a zrušují se směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Směrnice stanovuje jednotné základní bezpečnostní standardy ochrany zdraví osob, které jsou vystaveny profesnímu ozáření, lékařskému ozáření a ozáření obyvatelstva, před nebezpečím vyplývajícím z ionizujícího záření, přičemž se vztahuje na každou plánovanou, existující nebo nehodovou expoziční situaci zahrnující riziko, které vyplývá z vystavení ionizujícímu záření a které nelze zanedbat z hlediska radiační ochrany nebo z hlediska ochrany životního prostředí s ohledem na dlouhodobou ochranu lidského zdraví.

Směrnice vstoupí v platnost dnem 6.2.2014, přičemž členským státům ukládá, aby uvedly v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 6.2.2018. S účinkem právě od 6.2.2018 se zrušují starší směrnice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom. Nová úprava byla formulována a přijata především za účelem revize té dosavadní, a to ve světle nových vědeckých poznatků a zkušeností z praxe.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články