Směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů

Dne 18.6.2013 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 165, str. 63 - 79, zveřejněna směrnice EP a Rady 2013/11/EU ze dne 21.5.2013 o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock

Prostřednictvím směrnice má být dosažením vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispěno k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že zajistí, aby spotřebitelé mohli proti obchodníkům dobrovolně podávat stížnosti k subjektům nabízejícím nezávislé, nestranné, transparentní, efektivní, rychlé a spravedlivé postupy alternativního řešení sporů. Zajištění přístupu k takovým jednoduchým, efektivním a levným způsobům řešení jak vnitrostátních, tak i přeshraničních sporů, které se vyskytnou v souvislosti s kupními smlouvami nebo se smlouvami o poskytování služeb, by mělo přinést prospěch spotřebitelům a posílit tak jejich důvěru v trh.

Směrnice se tedy vztahuje na postupy pro mimosoudní řešení vnitrostátních a přeshraničních sporů v souvislosti se smluvními závazky vyplývajícími z kupních smluv nebo ze smluv o poskytování služeb mezi obchodníkem usazeným v EU a spotřebitelem s bydlištěm v EU vedenými u subjektu alternativního řešení sporů, který buďto navrhuje nebo nařizuje řešení, nebo se snaží sblížit strany sporu s cílem usnadnit dosažení smírného řešení. Je v ní však definováno několik situací, výjimek z popsané oblasti působnosti, na něž se naopak nevztahuje.

Směrnice vstupuje v platnost dnem 8.7.2013, členské státy mají uvést v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 9.7.2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články