Směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb

Dne 22. 5. 2019 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 136, str. 1 a násl., publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Jejím účelem je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu a zároveň poskytovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele tím, že stanoví společná pravidla týkající se určitých požadavků na smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo digitálních služeb uzavírané mezi obchodníky a spotřebiteli. Má jít zejména o pravidla týkající se souladu digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou, prostředků nápravy v případě nesouladu se smlouvou nebo neposkytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby a podmínek pro uplatnění těchto prostředků nápravy, a v neposlední řadě o pravidla týkající se úpravy digitálního obsahu nebo digitální služby.

Ke zdůvodnění této nové evropské úpravy preambule směrnice uvádí, že růstový potenciál elektronického obchodu není v EU dosud plně využit. Proto existuje jistá Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, cílem které je tento potenciál rozvinout. Ta má komplexním způsobem řešit hlavní překážky bránící rozvoji přeshraničního elektronického obchodování v EU. Směrnice je jedním z prostředků této strategie, když má pomoci zajistit lepší přístup spotřebitelů k digitálnímu obsahu a k digitálním službám a usnadnit poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb ze strany podniků. To má pak přispět k rozvoji digitální ekonomiky EU a ke stimulaci celkového růstu v dané oblasti.

Směrnice vstoupila v platnost dnem 11. 6. 2019, členské státy mají pak přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. 7. 2021. Použít tyto předpisy následně mají od 1. 1. 2022.

Hodnocení článku
50%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články