Menu

Změny v legislativě

Směrnice posilující některé aspekty presumpce neviny

Změny v legislativěZ Úředního věstníku EUMgr. Martin Glogar30.03.2016
Mgr. Martin Glogar30.03.2016

Dne 11.3.2016 byla v Úředním věstníku EU řady L, č. 65, str. 1 an., publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9.3.2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem.

Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Směrnice vztahující se na fyzické osoby podezřelé nebo obviněné v trestním řízení stanovuje společná minimální pravidla týkající se některých aspektů presumpce neviny v trestním řízení a práva být přítomen při trestním řízení před soudem. Použít se přitom má ve všech stadiích trestního řízení od okamžiku, kdy se určitá osoba stane podezřelou nebo je obviněna ze spáchání trestného činu nebo údajného trestného činu, až do okamžiku nabytí právní moci konečného rozhodnutí o tom, zda tato osoba uvedený trestný čin spáchala.

Evropský parlament a Rada EU k harmonizaci předmětné právní úpravy přistupují na základě empirického poznatku v tom smyslu, že přestože jsou všechny členské státy EU stranami Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, ještě to vždy samo o sobě nezaručuje dostatečnou úroveň důvěry v systémy trestního soudnictví jiných členských států. Cílem směrnice je tak posílit právo na spravedlivý proces v trestním řízení stanovením společných minimálních pravidel pro některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při řízení před soudem, což by mělo vést k posílení důvěry členských států v systémy trestního soudnictví jiných členských států a tím usnadnit vzájemné uznávání rozhodnutí v trestních věcech.

Směrnice vstoupila v platnost dnem 31.3.2016, členské státy mají povinnost uvést právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí v účinnost do 1.4.2018.

Mgr. Martin Glogarprávník a analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři