Směrnice zavádějící náhradní cestovní doklad EU

Dne 20. 6. 2019 byla v Úředním věstníku EU, řada L, č. 163, str. 1 a násl., publikována směrnice Rady (EU) 2019/997, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU a zrušuje rozhodnutí 96/409/SZBP.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Směrnice má stanovit pravidla týkající se podmínek a postupu získání náhradního cestovního dokladu EU nezastoupenými občany ve třetích zemích a zavést jednotnou úpravu tohoto dokladu. Nezastoupeným občanem je v intencích směrnice kterýkoli občan, který má státní příslušnost členského státu, jenž nemá ve třetí zemi zastoupení, náhradním cestovním dokladem pak cestovní doklad, který vydá členský stát nezastoupenému občanovi ve třetí zemi pro jedinou cestu do členského státu státní příslušnosti nebo do členského státu bydliště dotčeného občana na základě jeho žádosti nebo ve výjimečných případech do jiného místa určení.

V platnost směrnice vstupuje dnem 10. 7. 2019, členské státy pak mají přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24 měsíců od přijetí doplňkových technických specifikací uvedených v článku 9 směrnice. Použít tyto předpisy následně mají uplynutím 36 měsíců ode dne přijetí doplňkových technických specifikací uvedených ve zmíněném článku 9.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články