Zápis Pražské šunky do rejstříku zaručených tradičních specialit

Dne 27. 3. 2018 bylo v Úředním věstníku EU, řada L, č. 83, publikováno pod č. 2018/506 prováděcí nařízení Komise (EU) o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Pražská šunka“ (ZTS)).

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Žádost o zápis názvu „Pražská šunka“ byla spolu s dalšími jazykovými variantami zveřejněna již v roce 2012. Některé státy, jmenovitě například Rakousko, Itálie, Německo, Slovensko či později Srbsko však proti tomu podaly námitky. Česká republika dosáhla dohody se všemi stranami, které námitku podaly, s výjimkou Slovenska, jehož námitky však byly posléze vypořádány, jak je podrobně popsáno v preambuli k nařízení. Název "Pražská šunka" a jeho jazykové mutace jsou tak nově zapsány jako zaručené tradiční speciality, a to v rámci produktů třídy Masné výrobky. Jde přitom o produkt, jenž je výsledkem způsobu produkce, zpracování nebo složení odpovídajících tradičním postupům pro dotyčný produkt či potravinu a je dlouhodobě vyráběn ve variantách Pražská šunka na kosti, Pražská šunka bez kosti a Pražská šunka - konzerva. Název je vnímán jako tradičně používaný pro tento konkrétní produkt, který přitom nevyjadřuje zvláštní povahu tohoto výrobku ani tuto zvláštní povahu neváže na jeho provenienci nebo zeměpisný původ, ale je zvláštní sám o sobě, protože je mezinárodně spojován s věhlasným masným výrobkem charakteristického tvaru a chuti.

Nařízení vstupuje v platnost dnem 16. 4. 2018, jeho součástí je však rovněž přechodné ustanovení upravující jakési překlenovací pětileté období. Dle něj lze zapsané názvy použít k označení produktů, které jsou uváděny na trh na území EU a nevyhovují specifikaci produktu „Pražská šunka“ (ZTS), po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Používají-li se s odkazem na produkty, které nevyhovují specifikaci produktu, nesmí být tyto názvy uváděny společně s označením „zaručená tradiční specialita“ ani se zkratkou „ZTS“ nebo symbolem Unie. Po uplynutí období pěti let je povoleno produkt nesoucí zapsaný název, který byl vyrobený před koncem tohoto období a který nevyhovuje specifikaci tohoto produktu, uvádět na trh do vyčerpání zásob existujících na území EU v den, kdy uplynula tato lhůta pěti let.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články