Menu

Aktuality

Aktuální právní úprava ohrožuje kolizní opatrovnictví

AktualitySvaz měst a obcí27.12.2017
Svaz měst a obcí27.12.2017

Děti, které potřebují tzv. kolizní opatrovníky, nemohou být před opatrovnickým soudem zastupovány orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), tedy obcemi, jež podaly návrh na zahájení řízení. Od letošního září to stanovuje zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních soudních řízeních. Například v Jihočeském kraji tak dochází k paradoxní situaci: za velké statutární město České Budějovice mají dítě před soudem zastupovat velikostně co do počtu obyvatel i administrativního aparátu naprosto nepoměrné Trhové Sviny nebo Týn nad Vltavou. Výkon kolizního opatrovnictví to ohrožuje – obcím totiž na danou činnost chybí pracovníci.

Potřebné úkoly malé obce za ty velké vůbec nemohou zvládnout. Chybí totiž pracovníci a finance na cestovné. Zatímco České Budějovice mají podle doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí 32 pracovních úvazků, v Týnu nad Vltavou jich je pouze 3,5, v Trhových Svinách pak 5.

„V loňském roce jsme v zájmu dítěte podali pět návrhů na zahájení řízení o opatrovnictví nezletilých. V Českých Budějovicích jich bylo 24 x víc, asi 120. A dá se předpokládat, že letos počet ještě výrazně vzroste,“ říká místostarostka Trhových Svin Věra Korčaková a dodává: „Vůbec nevíme, jak máme novou povinnost zvládat, ve srovnání s Českými Budějovicemi máme na danou agendu daleko méně lidí. Kromě personálního zajištění jsou problémem také finance, které nemáme k dispozici. Náklady navíc si mimo jiné žádají cesty na soud, za rodiči, dětmi či čas nutný na zpracování spisu.“

„Situaci je třeba napravit, jinak to ohrozí další činnosti obcí a agendu výkonu sociálně právní ochrany dětí. Přitom o děti jde především. Problém přitom v minulosti nastal i u veřejného opatrovnictví, které se po dlouhých letech podařilo stabilizovat teprve nedávno - díky účelovému příspěvku. Bez něj obce danou činnost za stát vykonávaly na svoje náklady a starostové často ve svém volném čase, protože si z důvodu malého rozpočtu nemohli dovolit najmout speciálního pracovníka,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Nyní se jedná o další navýšení personálních požadavků a nákladů za činnosti, které opět nejsou státem hrazeny, ale které obce budou vykonávat, protože si uvědomují jejich závažnost a nutnost. Jde přece o děti!“

Kolizní opatrovník před soudem mimo jiné zakládá znovu celý spis dítěte, jedná s rodiči, samotným nezletilým a dalšími lidmi. Podle starostů tak rozhodně nemůže jít o pouhé přehození povinností mezi obcemi, ani mezi městy (jejich odbory), které jsou podobně velké. V potaz se vždy musí brát finanční a personální náročnost a také nestrannost odborů v rámci soudních řízení, a proto není možné města společně „napárovat“.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři