British Law Center se po letech vrací zpět do Prahy

Po několika letech se znovu na půdu pražské právnické fakulty vrací výuka prestižního kurzu Diploma in English and European Union Law. Kurz je koncipován jako dvouletý, kdy v prvním roce je vyučováno právo ústavní, smluvní, trestní, právo torts a trustů obou právních systému.

Právnická fakulta UK v Praze

Druhý rok je věnován právu duševního vlastnictví, obchodnímu právu a svobodám pohybu v EU. Kurz je organizován ve spolupráci s Právnickou fakultou UK, nicméně vyučován je mimo základní rozsah výuky na Karlově univerzitě. Kurz je otevřen nejenom studentům magisterského či postgraduálního studia, ale i absolventům z řad advokátů, soudců nebo překladatelů. Absolvent kurzu obdrží certifikát o absolvování, který mu může pomoci v další kariéře.

Centrála samotného British Law Center nyní sídlí ve Varšavě, stále se ale jedná o originální projekt University of Cambridge, která se v 90. letech 20. století rozhodla podpořit vzdělávání polských právníků pro potřeby britských právnických firem. Od té doby došlo k expanzi Centra, které nyní poskytuje svůj kurz v celé řadě dalších středo- a východoevropských států. Důraz na praxi a propojení britského, evropského a národního práva pro potřeby mezinárodně operujících společností se pak projevuje i ve velkém množství partnerů Centra z řad advokátních firem, které absolventy kurzu často později zaměstnávají.

Každý účastník kurzu musí absolvovat osm modulů, které pokrývají základní oblasti sylabu. Každý modul je v prvním roce ukončen psaním textu, který zahrnuje eseje, řešení problému nebo přípravu smlouvy. V druhém roce studia je každý modul ukončen open book testem, psaním textu nebo závěrečnou prací. V průběhu studia je možné kurz na jeden rok přerušit. Vedle právnických znalostí si posluchači ověřují i své schopnosti v oblasti právní analýzy a psaní cizojazyčného textu. Přednášky jsou organizovány vždy pátek-neděle jednou měsíčně.

Kurz samotný je zpoplatněn pro studenty částkou 475 euro za jeden rok a jednorázovým poplatkem 100 euro pro hostitelskou univerzitu. Pro praktiky je kurz zpoplatněn 600 euro za rok a jednorázovým poplatkem. Platbu je možné rozdělit do dvou splátek splatných na začátku ročníku. Pro studenty PF UK může být ještě zajímavým bonusem i fakt, že kurz je bonifikován 12 kredity jako volitelný předmět (4 x 3 kredity). Posluchačům kurzu je umožněn přístup do systému Moodle, kde mají k dispozici studijní materiály a pozvánky na akce pořádané Centrem v regionu střední Evropy.

Kurz je určen všem zájemcům, kteří chtějí svou právnickou praxi provozovat bez ohledu na národní hranice a kteří chtějí zažít západoevropský standard výuky. Elitní lektoři cambridgeské univerzity posluchače provedou celým kurzem, jehož přínosem bude rozšíření vlastních znalostí a schopností, ale i navázání kontaktů s právními špičkami z celé Evropy. Kurz napomůže právníkům z nových členských států EU se připravit i na další studium v západní Evropě a to bez ohledu na fakt, zda se bude jednat o výjezd v rámci programu Erasmus+ nebo studium PhD či LLM. Důraz je ale kladen především na praktické uplatnění absolventů, takže i osoba, která své vzdělání považuje za ukončené, bude z kurzu profitovat. Pokud tedy chcete vyzkoušet studium na elitní britské univerzitě z pohodlí pražské fakulty, tento kurz je určen přímo Vám!

 

Kontaktní osobou na PF UK je dr. David Kohout: kohout@prf.cuni.cz.
Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu