Bude daňový systém díky BEPS spravedlivější, efektivnější a pochopitelnější?

Středoevropské daňové fórum diskutovalo akční plán iniciativy Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) a jeho dopady do daňového prostředí České republiky.Mezinárodní daňová optimalizace není novinkou. Nyní se nacházíme v době implementace 15 akčních kroků BEPS. Zástupci českých, rakouských a německých daňových poradců na konferenci Středoevropské daňové fórum, kterou pořádala Komora daňových poradců ČR, diskutovali změny, se kterými se v praxi potkávají.

Martin Jareš z Ministerstva financí ČR řekl: „Hlavním motivem projektu BEPS je snaha o zdaňování zisků tam, kde probíhá skutečná ekonomická aktivita. V žádném případě nejde o snahu sjednocovat daňové systémy jednotlivých států.“

OECD rozpracovala 15 akčních kroků pro boj proti BEPS do konkrétních doporučení, která jsou v současné době implementována do národních legislativ. Jedním z těchto kroků je podepsání mnohostranné dohody o automatické výměně informací nadnárodních společností v oblasti daňových odvodů 31 členskými zeměmi. Christian Schmidt, daňový poradce a člen představenstva Komory daňových poradců v Norimberku uvedl, že když se podívá na akční plán BEPS, tak vidí, že řada pravidel je už dávno zakotvena v německé legislativě, mezi nimi uvedl například omezení odpočtu úroků. Naopak mezi probíhající legislativní procesy lze řadit návrh zákona implementujícího změny směrnice EU o správní pomoci a další opatření proti krácení a přesouvání zisku.

V červenci 2016 byla schválena směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků, tzv. ATAD. Směrnice se zabývá situacemi, ve kterých společnosti – obvykle nadnárodní skupiny – využívají rozdílů mezi daňovými systémy jednotlivých zemí ke snížení svých daňových odvodů. Pro členské státy je implementační lhůta do konce roku 2018. Martin Jareš říká: „Jde o nové instrumenty v českém daňovém právu, které budou vyžadovat zásadní novelu zákona o daních z příjmů. Veřejná konzultace a spolupráce se zástupci daňové veřejnosti a zejména s daňovými poradci bude užitečná a potřebná.“

Lenka Lopatová, transfer pricing manažerka ze společnosti Moore Stephens s.r.o. ČR konstatovala, že bude kladen větší důraz na skutečně vykonávané aktivity a méně na smluvní uspořádání mezi účastníky transakce.

Jedním ze základních témat, na které klade OECD důraz, jsou převodní ceny. V praxi není jednoduché tyto ceny stanovit a následně pak obhájit před finanční správou. Již nyní jsou vidět změny v rozdílných přístupech k obsahu Dokumentace k transferovým cenám. Lopatová uvádí: „Správce daně v rámci kontroly převodních cen posuzuje nejen smluvní podmínky, za kterých byla sjednána, ale i podmínky její skutečné realizace.“

Mezi nejčastější problémy v průběhu daňové kontroly patří chybějící nebo nedostatečná dokumentace či neschopnost daňových poplatníků podat k transakcím další vysvětlení či fakt, že vysvětlení nekorespondují s obsahem dokumentace. Napadána je i skutečnost, že byl proveden nesprávný výběr metody výpočtu převodních cen nebo tento způsob nebyl aplikován správně.

Projekt BEPS přináší řadu změn, které však nejsou fundamentální, uvedl na fóru Martin Jareš. „Nejde o způsob jak obecně zamezit daňové optimalizaci. Dojde k zamezení některých cest, které firmy využívaly pro přesun zisků.“

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu