Došlo k úspěšnému dojednání dvoustranné smlouvy s Vietnamem o předávání odsouzených osob

Ve dnech 12. a 13. srpna 2014 se v Praze uskutečnilo expertní jednání zástupců Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí s delegací Vietnamské socialistické republiky, složené se zástupců Ministerstva veřejné bezpečnosti a Nejvyšší lidové prokuratury, o návrhu Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob. Jedná se o významnou smlouvu v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR.

Nejvyšší státní zástupce, dovolání v kauze Bečvářova statku
Foto: Fotolia

Mezi Českou republikou a Vietnamem doposud neexistuje mezinárodní smluvní základ, který by umožňoval vzájemně si předávat odsouzené osoby. Negociace s Vietnamem o návrhu smlouvy byly proto zahájeny již v roce 2003. První verze textu smlouvy byla dojednána v roce 2011, nicméně ČR loni negociace znovu otevřela s cílem omezit podmínku souhlasu odsouzeného s jeho předáním do domovského státu v případech, kdy mu je s trestem odnětí svobody uložen zároveň i trest vyhoštění či správní vyhoštění. To se nyní podařilo. Do smlouvy byla zapracována možnost předávání  odsouzených osob k výkonu trestu do domovského státu i bez jejich souhlasu, budou-li naplněny přesně stanovené podmínky (zejména souhlas předávajícího i přijímajícího státu, zohlednění stanoviska odsouzené osoby s předáním aj.).

Obě strany se dohodly, že ihned zahájí schvalovací procesy na vnitrostátní úrovni, aby smlouva mohla být podepsána a ratifikována co nejdříve. Předpokládá se, že k podpisu dojde v Hanoji do konce tohoto roku.

Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo vnitra považuje dosažený výsledek za významný úspěch pro justiční spolupráci mezi ČR a Vietnamem, jenž může mít i pozitivní dopad v oblasti prevence kriminality. 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články