Exekuční ombudsman jako garant dodržování práva při vymáhání dluhů

S návrhem, jak docílit vyšší ochrany práv dlužníků i věřitelů, přichází neformální uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce, které vzniklo v červnu letošního roku a které přispívá svým odborným pohledem do diskuze o legislativním rámci exekučního prostředí v České republice. Podobně jako v jiných oborech, také v oblasti exekucí by měl dle představ uskupení fungovat ombudsman, v tomto případě tedy exekuční ombudsman.

Jízdenková kauza
Foto: Shutterstock

Ten by působil jako ochránce práv a oprávněných zájmů osob dotčených exekučním řízením před jednáním soudních exekutorů, kteří jednají v rozporu se zákonem nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, mezinárodními smlouvami či stavovskými předpisy Exekutorské komory České republiky.

Funkce ombudsmana velmi dobře funguje například ve školství, a my nezastíráme, že nás to inspirovalo. Ostatně není nutné vymýšlet vždy zcela nové věci, někdy stačí podívat se kolem sebe a částečně převzít to, co již jinde úspěšně funguje. My, jakožto uskupení Exekutoři za spravedlivé exekuce nepopíráme, že v našem oboru především v minulosti docházelo k občasnému problematickému chování některých exekutorů. Je ovšem důležité chápat, že šlo o promile případů a další tisíce jsou řešeny standardně. I přes to nám ale na humanizaci exekucí a jejich správném a zákonném průběhu záleží do té míry, že prosazujeme možnost zavedení dalšího, dosud chybějícího prvku, který by k tomu výrazně přispěl. Jde vlastně o svého druhu alternativní variantu k dalším návrhům, které již zaznívaly a zaznívají, a které se soustředí především na zpřísnění dohledu,“ popisuje pozadí návrhu mluvčí uskupení JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., který dodává: „Chceme ale, aby všechny tyto kroky byly především efektivní a nezávislé. A takový by přesně měl být exekuční ombudsman. Nezávislá a nestranná osoba, která přijímá a vyhodnocuje podněty od dlužníků i věřitelů, a v případě podezření na nesprávné jednání soudního exekutora jej na něj upozorňuje, navrhuje nápravu, a v případě vysoké závažnosti případu či nekomunikaci exekutora podává podnět k zahájení kárného řízení.

Dle představy uskupení by exekuční ombudsman pravidelně podával zprávu o své činnosti ministru spravedlnosti, prezidentu Exekutorské komory České republiky, Veřejnému ochránci práv a Ústavně-právnímu výboru Poslanecké sněmovny. „V jakém intervalu by tak činil, to je věc k diskuzi. Stejně jako přesná podoba a pravomoci této funkce. Jedná se z naší strany o návrh, s kterým přicházíme před odbornou i širokou veřejnost, a rádi bychom o něm v prvé řadě rozpoutali věcnou diskuzi. Věříme ale, že v této nebo jí blízké podobě by funkce ombudsmana mohla přispět k ještě větší kultivovanosti exekučního a vymáhacího procesu u nás,“ vysvětluje Ondřej Mareš.      

Financování

Pozice exekučního ombudsmana by byla financována ze zdrojů státního rozpočtu, konkrétně z prostředků přidělených ministerstvu spravedlnosti, pod které by logicky spadala. Nejednalo by se ale o nijak vysoké náklady, stejně jako je tomu u školského ombudsmana (kancelář a zázemí přímo na ministerstvu, náklady tedy prakticky jen ve výši mzdových nákladů).

Odpovědnost

Exekuční ombudsman bude jmenován ministrem spravedlnosti na čtyřleté funkční období. Vybrán bude z kandidátů navržených Exekutorskou komorou ČR a Veřejným ochráncem práv, odpovědný pak bude přímo ministru spravedlnosti. Tatáž osoba by mohla být exekučním ombudsmanem jmenována pouze dvakrát.

A kdo by se mohl exekučním ombudsmanem dle návrhu Exekutorů za spravedlivé exekuce stát? Každá bezúhonná osoba volitelná do Senátu PČR, s vysokoškolským právnickým vzděláním a desetiletou praxí soudce, státního zástupce, advokáta, notáře nebo soudního exekutora. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články