exekuce

Právní postavení zaměstnanců soudního exekutora - 2.díl
Jednatel, zaměstnanec, manažer.

Právní postavení zaměstnanců soudního exekutora - 2.díl

Cílem tohoto článku je kompilace současného stavu právní úpravy právního postavení zaměstnanců soudního exekutora. Jako výzkumnou otázku tohoto článku si tedy lze položit, jaké jsou zásadní rozdíly v případě právního postavení koncipienta, kandidáta, vykonavatele a dalších zaměstnanců soudního exekutora. V článku bude vycházeno jak z primárních pramenů, tedy z právních předpisů a rozhodnutí obecných soudů a Ústavního soudu, tak z odborné literatury.

Právní postavení zaměstnanců soudního exekutora - 1.díl
Jednatel, zaměstnanec, manažer.

Právní postavení zaměstnanců soudního exekutora - 1.díl

Cílem tohoto článku je kompilace současného stavu právní úpravy právního postavení zaměstnanců soudního exekutora. Jako výzkumnou otázku tohoto článku si tedy lze položit, jaké jsou zásadní rozdíly v případě právního postavení koncipienta, kandidáta, vykonavatele a dalších zaměstnanců soudního exekutora. V článku bude vycházeno jak z primárních pramenů, tedy z právních předpisů a rozhodnutí obecných soudů a Ústavního soudu, tak z odborné literatury.

Brusel (I bis) maří vymáhání pohledávek. Proč?

Brusel (I bis) maří vymáhání pohledávek. Proč?

Exekuční řízení má vést k rychlému a efektivnímu uspokojení oprávněného, a proto je důležité, aby se povinný o zahájení exekuce nedozvěděl před jejím zahájením, aby se zachoval prvek překvapení. Toto je nezbytné, aby účel exekučního řízení nebyl zmařen tím, že se povinný začne zbavovat svého majetku, jakmile se dozví o exekuci.[1]

Kolektiv autorů
Komentář k vývoji počtu exekucí
Novela exekučního řádu

Komentář k vývoji počtu exekucí

Jednoznačně vítáme pokles počtu exekucí i dlužníků. Zůstává však otázkou, jestli toto snížení znamená, že lidé lépe zvládají řešení svých dluhů. Obávám se, že finanční ani právní gramotnost není vyšší a že se lidé stále zadlužují nad svoje možnosti. Na pokles čísel bohužel nemá vliv fakticky lepší situace dlužníků a věřitelů, ale legislativní zásahy státu.

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část II.
Dluhy, exekuce, insolvence

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část II.

Jednou ze změn zavedenou tzv. konfuzní novelou je zastavování exekucí po šesti letech. Ačkoli se to na první pohled nejeví zřejmé, došlo tím k jedné z největších systémových změn v exekučním právu s daleko systémovějšími dopady, než kdybychom milostivá léta počítali na desítky.