Financování sociálních služeb bude transparentnější

Novela zákona o sociálních službách upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb, které od ledna 2015 přechází do kompetence krajů. Nově bude zákonem stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel.

Foto: Fotolia

Důležitou změnou je i převod inspekce sociálních služeb z Úřadů práce do působnosti MPSV.

Novela zákona upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb.  Systém hodnotící dotace bude transparentní a otevřený všem kvalitním poskytovatelům sociálních služeb,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

O dotacích pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2015 budou poprvé rozhodovat kraje místo Ministerstva práce a sociálních věcí. Novela stanovuje přímo v zákoně výši procentního podílu každého kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Navrhovanou úpravou dojde ke stabilizaci poměrů směrných čísel a  zároveň dojde k větší provázanosti financování sociálních služeb na střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je povinen kraj zpracovat. Současně se v návrhu zákona stanoví povinnost krajů určovat síť sociálních služeb na území kraje v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji a upravuje se povinnost obcí spolupracovat s krajem při určování této sítě sociálních služeb.

Navrhovaná právní úprava převádí působnost k provádění inspekce poskytování sociálních služeb z Úřadu práce ČR na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Inspekce sociálních služeb kontroluje plnění zákonných povinností poskytovatele a standardů kvality sociálních služeb. Cílem převodu kompetence je zajištění jednotnosti systému a garance nezávislosti inspekcí sociálních služeb. Touto změnou se současně zajistí, aby se Úřad práce mohl soustředit na své hlavní poslání, kterým je realizace politiky zaměstnanosti.

Návrh zákona obnovuje bezplatné poskytování pečovatelské služby pozůstalým manželkám a manželům po účastnících odboje starším 70 let, které bylo k 1. lednu 2014 zrušeno. Navrhovaná právní úprava má nabýt účinnosti 1. ledna 2015.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu