Z odborné literatury - JUDr. Bořivoj Šubrt: Obsluha mzdy a platu

Na českém trhu naprosto ojedinělá publikace svým zaměřením i rozsahem, zabývající se zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení.

Foto: Shutterstock

Snaží se vyložit celou širokou problematiku obsluhy mzdy – a to i s připomenutím základních principů systémů odměňování – v celém kontextu, ve všech souvislostech a co nejpodrobněji. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Kniha reaguje mj. na nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, a podává tak výklad například k nejasnostem u exekucí či osobního oddlužení. Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy.

JUDr. Bořivoj Šubrt je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště ohledně tematiky kolektivních smluv. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakční rady časopisu Mzdová účetní. Problematice obsluhy mzdy (tento pojem dokonce začal sám první používat), včetně průměrného výdělku a srážek ze mzdy, se věnuje dlouhodobě. Byl autorem knihy „Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu“, kterou vydalo nakladatelství ANAG v roce 2004 a jež byla předchůdkyní této publikace. Je spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“.

552 stran, brožovaná, 549 Kč

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články