Komentář Ambruz & Dark Deloitte Legal ke změně zákona o léčivech

V návaznosti na včerejší článek, který vyšel na zpravodajském serveru Novinky.cz s titulkem "Nemocní se nedostanou k lékům. Vláda i poslanci si musí pospíšit", si Vám dovolujeme zprostředkovat náš komentář k této problematice.

Foto: Redakce
Komentovaný článek je k nalezení na této adrese.

Komentář: Filip Vrubel, právník v advokátní kanceláři Ambruz & Dark Deloitte Legal

Zrušení povinné elektronické preskripce je podle našeho názoru bezdůvodné, raději by mělo dojít k jejímu odložení a dopilování její koncepce. Stát investoval už spoustu sil a peněz do projektů souvisejících s elektronizací zdravotnictví, proto považujeme za neefektivní je rušit a zmařit tak jedinečnou příležitost vytěžit maximum z toho, co se již jednou podařilo legislativně ukotvit a navázat na technická řešení, která již jsou k dispozici.

Z našeho pohledu chybí projektu elektronických receptů na léky něco důležitějšího – motivace jednotlivých „stakeholderů“, především lékařů. Kdyby například lékaři dostali za předepisování elektronických receptů nějaký bonus, rozhodně by podíl e-preskripce stoupal i dobrovolně. A nemuselo by jít pouze o přímou platbu. Vždyť zdravotní pojišťovny již dnes uplatňují některé nástroje pozitivní motivace lékařů, související např. s finančními limity na preskripci léčiv. Nyní je ale většina změn nejen ve zdravotnictví vymáhána represemi. Zjednodušeně řečeno, když nebudeš dělat, co chceme, potrestáme tě. Chybí prvky pozitivní motivace.

Stejně tak je potřeba, aby i pojišťovny byly motivovány k elektronizaci přispět. Přitom zavedení možnosti vstupovat přímo do centrálního úložiště eReceptů by přispělo ke snazšímu stahování dat o vydaných léčivech v konkrétních lékárnách v reálném čase. Nepotřebovaly by svá datová rozhraní pro lékárníky vykazující vydané recepty, a hlavně, na tomto velkém souboru dat by konečně mohly dělat tolik potřebné analýzy a výstupy zkvalitňující zdravotní péči svým pojištěncům (např. hledání duplicit v případech, kdy více lékařů předepisuje stejnému pacientovi stejnou léčivou látku; kontrola interakcí, apod.).

Proto podle našeho názoru elektronická preskripce je určitě potřeba. Zároveň ale chápeme, že není tou nejlepší cestou přikázat všem, aby povinně předepisovali recepty jen elektronicky, a to v takto krátkém čase. Nejdříve je potřeba vylepšit funkcionality tohoto systému (jaká data a jak bude stát sbírat a kdo bude do nich smět nahlížet v jakém rozsahu: lékaři, lékárníci, zdravotní pojišťovny?), a dále řešit motivace a zapojit e-preskripci do dalších projektů elektronizace zdravotnictví (elektronická zdravotní dokumentace, aj.). V takovém případě může růst podíl elektronické preskripce léčiv mnohem rychleji než dosud, a to na plně dobrovolné, nikoliv represivně povinné bázi.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články