Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek podal trestní oznámení

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek se v tomto týdnu obrátil na Městské státní zastupitelství v Praze s žádostí o posouzení, zda nedošlo u některých osob k jednání, zakládajícímu trestněprávní odpovědnost.

novela podpis založení společnosti notářský řád
Foto: Fotolia

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle pokynu ministra Jana Mládka zaměřilo v posledních měsících svou pozornost na činnost některých státních podniků v jeho zakladatelské působnosti zejména z hlediska nakládání s majetkem státu a hospodaření s podnikovými finančními prostředky. Díky tomu se  před několika dny podařilo zpětvzetím smlouvy mezi státním podnikem ČPP Transgas a společnosti NEMO SEVER, a. s., navrátit na účet státního podniku celkem 351 milionů korun.   

V tomto kontextu nechal ministr Mládek prověřit případ státního podniku Výzkumný a vývojový úřad dřevařský v Praze /VVÚD/, který v roce 2007 uzavřel s obchodní společností AMÁDEUS REAL, a. s., smlouvu, ve které se zavázal ke směně nemovitostí. Ke směně však nedošlo a státní podnik musel čelit nárokům vzneseným společností AMÁDEUS REAL a byl rozhodčím soudem ve zrychleném řízení odsouzen k zaplacení náhrady škody z titulu zmaření investice společnosti AMÁDEUS REAL ve výši 129,6 milionu korun s příslušenstvím.

Pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu, prověřující uvedený případ, dospěli k závěru, že jak vedení VVÚD, tak příslušný útvar MPO, zajišťující zakladatelské funkce ministerstva, nepostupovaly zejména při schválení smlouvy z roku 2007 podle platných resortních předpisů, vydaných k provedení zákona o státním podniku /Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku/. Vedení VVÚD navíc původní smlouvu doplnilo dodatky bez schválení ministerstvem, které měly umožnit urychlené rozhodčí řízení bez jednání.

V tomto postupu spatřujeme přímé porušení zákona o státním podniku,“ konstatoval ministr průmyslu Jan Mládek. „I v souvislosti s dalšími případy jsem v březnu odvolal z funkce ředitele Odboru zakladatelských činností a majetkových účastí MPO a na konci dubna ředitele VVÚD. Nyní jsem se obrátil na Městské státní zastupitelství v Praze s žádostí o posouzení, zda v průběhu celého případu nemohlo u některých zúčastněných osob dojít k jednání zakládajícímu jejich trestněprávní odpovědnost. Tuto žádost naše ministerstvo doplnilo shromážděným spisovým materiálem,“ uvedl ministr Jan Mládek. 

Mgr. František Kotrba

tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu               

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články