Na funkci druhého českého soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie byl nominován Jan M. Passer

Ve výběrovém řízení na kandidáta na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie uspěl JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souvislosti s Reformou soudního dvora EU schválenou radou ministrů, která mj. počítá s navýšením počtu soudců Tribunálu na 2 soudce z každého členského státu a vylosováním České republiky k nominaci kandidáta na nového soudce v první skupině členských států a na základě usnesení vlády č. 525 ze dne 13. července 2011.

Do výběrového řízení konaného dne 19. 2. 2016 v budově Ministerstva spravedlnosti se přihlásili v řádném termínu dva kandidáti, JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu, a Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová-Pelzl, právnička přidělená generálnímu řediteli Generálního ředitelství výzkumu, knihovny a dokumentace Soudního dvora EU, Lucemburk. Oba přihlášení naplnili formální požadavky kladené na kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie a byli pozváni k pohovoru s výběrovou komisí.

Požadavky na osobu kandidáta na funkci soudce jsou státní občanství České republiky, bezúhonnost, vysoký morální charakter, ukončené vysokoškolské magisterské právnické vzdělání, právní praxe po dobu nejméně deseti let , nezávislost a nestrannost při výkonu funkce soudce po případném jmenování, dostatečné znalosti práva Evropské unie, zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie, aktivní francouzský a jeden další z úředních jazyků Evropské unie mimo svůj mateřský jazyk.

Výběrová komise ve složení JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti; Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní; JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu; JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu; Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu; PhDr. Lukáš Kaucký, náměstek člena vlády; JUDr. Martin Smolek, náměstek ministra pro řízení sekce právní a konzulární a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU; JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory; a Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně posoudila oba kandidáty.

Komise se jednomyslně shodla na návrhu nominovat JUDr.Jana M. Passera, Ph.D., LL.M. Tento uchazeč svým dosavadním působením prokázal vynikající odbornou připravenost, a to jak v rovině teoretického vzdělání v oboru evropského práva, tak v rovině aktivního přednáškového působení.

Komise posuzovala vhodnost kandidáta rovněž z hlediska jeho dosavadního profesního působení.  Zdůraznila jeho přesvědčivou praxi v soudnictví nejdříve jako soudce obvodního soudu od roku 2001 a zejména jako soudce Nejvyššího správního soudu od roku 2005. Tato kladně hodnocená dosavadní profesní zkušenost svědčí o způsobilosti působit v odpovědné rozhodovací pozici a rovněž o vysokých osobnostních kvalitách spojovaných s osobou soudce. V tomto ohledu plně odpovídá kritériím stanoveným Pravidly schválenými usnesením vlády č. 525 ze dne 13. července 2011.

Ministr spravedlnosti předloží návrh vybraného kandidáta výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny k projednání a výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu pro informaci. Po projednání bude návrh předložen vládě ke schválení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a
Sdílejte článek

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu