Menu

Aktuality

Na funkci druhého českého soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie byl nominován Jan M. Passer

AktualityMSp - tiskový odbor22.02.2016
MSp - tiskový odbor22.02.2016

Ve výběrovém řízení na kandidáta na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora Evropské unie uspěl JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M. Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souvislosti s Reformou soudního dvora EU schválenou radou ministrů, která mj. počítá s navýšením počtu soudců Tribunálu na 2 soudce z každého členského státu a vylosováním České republiky k nominaci kandidáta na nového soudce v první skupině členských států a na základě usnesení vlády č. 525 ze dne 13. července 2011.

Do výběrového řízení konaného dne 19. 2. 2016 v budově Ministerstva spravedlnosti se přihlásili v řádném termínu dva kandidáti, JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu, a Dr. iur. Mgr. Petra Škvařilová-Pelzl, právnička přidělená generálnímu řediteli Generálního ředitelství výzkumu, knihovny a dokumentace Soudního dvora EU, Lucemburk. Oba přihlášení naplnili formální požadavky kladené na kandidáta na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie a byli pozváni k pohovoru s výběrovou komisí.

Požadavky na osobu kandidáta na funkci soudce jsou státní občanství České republiky, bezúhonnost, vysoký morální charakter, ukončené vysokoškolské magisterské právnické vzdělání, právní praxe po dobu nejméně deseti let , nezávislost a nestrannost při výkonu funkce soudce po případném jmenování, dostatečné znalosti práva Evropské unie, zejména judikatury Soudního dvora Evropské unie, aktivní francouzský a jeden další z úředních jazyků Evropské unie mimo svůj mateřský jazyk.

Výběrová komise ve složení JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., ministr spravedlnosti; Mgr. Petr Jäger, Ph.D., náměstek ministra spravedlnosti pro řízení sekce mezinárodní a ústavněprávní; JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu; JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu; Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu; PhDr. Lukáš Kaucký, náměstek člena vlády; JUDr. Martin Smolek, náměstek ministra pro řízení sekce právní a konzulární a vládní zmocněnec pro zastupování ČR před SDEU; JUDr. Martin Vychopeň, předseda České advokátní komory; a Doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně posoudila oba kandidáty.

Komise se jednomyslně shodla na návrhu nominovat JUDr.Jana M. Passera, Ph.D., LL.M. Tento uchazeč svým dosavadním působením prokázal vynikající odbornou připravenost, a to jak v rovině teoretického vzdělání v oboru evropského práva, tak v rovině aktivního přednáškového působení.

Komise posuzovala vhodnost kandidáta rovněž z hlediska jeho dosavadního profesního působení.  Zdůraznila jeho přesvědčivou praxi v soudnictví nejdříve jako soudce obvodního soudu od roku 2001 a zejména jako soudce Nejvyššího správního soudu od roku 2005. Tato kladně hodnocená dosavadní profesní zkušenost svědčí o způsobilosti působit v odpovědné rozhodovací pozici a rovněž o vysokých osobnostních kvalitách spojovaných s osobou soudce. V tomto ohledu plně odpovídá kritériím stanoveným Pravidly schválenými usnesením vlády č. 525 ze dne 13. července 2011.

Ministr spravedlnosti předloží návrh vybraného kandidáta výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny k projednání a výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu pro informaci. Po projednání bude návrh předložen vládě ke schválení.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři