Náklady na vymáhání drobných pohledávek se od července výrazně sníží

Ministryně spravedlnosti Helena Válková včera podepsala novelu advokátního tarifu, která v souladu s koaliční smlouvou podstatně snižuje náklady vymáhání pohledávek, a to jak v nalézacím, tak ve vykonávacím řízení. Novela vyhlášky, která vstoupí v účinnost 1. července, výrazně omezí náklady právního zastoupení u peněžitých pohledávek do 50 000 Kč a tím přispěje k regulaci obchodů s pohledávkami na úkor sociálně slabých občanů.

Foto: Fotolia

 „Úprava advokátního tarifu má za cíl dosáhnout snížení částky, kterou je povinna nahradit úspěšné straně neúspěšná strana občanského soudního řízení. Takovéto omezení výše náhrady odměny advokáta jsme prosadili v reakci na současnou situaci, kdy zejména v případě soudních řízení o nízké částky dochází k jevu, kterým se již vícekrát zabýval i Ústavní soud. Tímto jevem je postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoli pro pohledávku samotnou, ale pro částku přiznávanou jako náhradu nákladů řízení. Takováto jednání považujeme za společensky nepřijatelná, protože v jejich důsledku dochází nejen k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k zahlcování soudní soustavy,“ uvedla k důvodům úpravy advokátního tarifu ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Nová právní úprava předpokládá, že v případě sporu o peněžitou pohledávku do 10 000 Kč bude náhrada odměny advokáta činit za úkony právní služby předcházející návrhu na zahájení řízení včetně tohoto návrhu 200 Kč za každý z těchto úkonů, u sporu o peněžitou pohledávku do 30 000 Kč bude sazba odměny činit 300 Kč za každý z uvedených úkonů a u peněžité pohledávky do 50 000 Kč bude sazba činit 500 Kč za každý z úkonů. Za další úkony právní pomoci bude náhrada poskytována ve výši mimosmluvní odměny.

Celková výše odměny bude omezena výší žalované částky. V případě, že bude žalována částka 10 000 Kč, představuje náhrada odměny advokáta za převzetí zastoupení, předžalobní výzvu a návrh na zahájení řízení 3 x 200 Kč, tedy 600 Kč, za další úkony bude případně náležet náhrada podle sazeb mimosmluvní odměny podle § 7 advokátního tarifu. Maximálně bude výše náhrady odměny advokáta odpovídat žalované částce.

Náhradu nákladů v uvedené výši bude hradit pouze žalovaný, který ve sporu nebyl úspěšný, nebude-li ve sporu úspěšný žalobce, bude hradit odměnu advokáta podle sazeb mimosmluvní odměny.

Při výkonu rozhodnutí do 50 000 Kč bude sazba odměny za první poradu s klientem a za sepsání návrhu na zahájení řízení činit 100 Kč za každý úkon, další úkony budou hrazeny podle sazeb mimosmluvní odměny.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články