Aktuality | ČTK | 13.01.2015

Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dostat širší prověrkové pravomoci

Praha 12. ledna (ČTK) - Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by mohl získat pravomoc prověřovat hospodaření například krajů a obcí, státních podniků, fondů a příspěvkových organizací, zdravotních pojišťoven, veřejných vysokých škol a výzkumných institucí a veřejnoprávních médií. Kontroloři by se mohli zaměřit taky na firmy ovládané státem, kraji nebo obcemi. Vyplývá to z vládní předlohy o rozšíření pravomocí NKÚ, která je nyní v připomínkovém řízení.

ČTK

ČTK

ČTK

Novela jde podle prezidenta úřadu Miloslava Kaly správným směrem, s jejími principy souhlasí. "Uvědomuji si, že zákon může doznat v průběhu legislativního procesu výrazných změn. Naším cílem bude, aby tyto změny nezasáhly do filozofie této předlohy, tedy aby bylo konečně NKÚ umožněno kontrolovat veřejné prostředky v celém rozsahu," řekl dnes ČTK Kala. V současnosti úřad nedosáhne asi na třetinu veřejných peněz, dodal.

Předloha navazuje na ústavní novelu, jež by měla úřadu umožnit kontrolu nakládání s veřejnými penězi, s penězi z veřejných rozpočtů a také s majetkem firem, v nichž má majetkovou účast stát, kraje nebo obce. Sněmovna ji schválila už loni v květnu, od té doby čeká na projednání v Senátu. Horní komora chce obě normy posoudit souběžně. Nyní ústava uvádí, že NKÚ kontroluje hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

Novela zákona o NKÚ by kontrolorům umožnila zabývat se taky ekonomikou pražských městských částí a státních, krajských a obecních škol. Úřad bude moci kontrolovat rovněž nakládání s penězi z veřejných rozpočtů, které instituce poskytují nejrůznějšími formami od dotací přes granty po dary firmám a jednotlivcům.

V případě společností s účastí státu, krajů nebo obcí se novela omezuje na firmy, které tyto úřady ovládají. "Ústavodárce nezamýšlel podrobit kontrolní pravomoci ty právnické osoby, v nichž je majetková účast státu či územního samosprávného celku zanedbatelná," stojí v důvodové zprávě. Některé minulé návrhy vylučovaly společnosti s akciemi obchodovatelnými na burze, nynější takové omezení neobsahuje. Pod zákon by tedy s největší pravděpodobností spadal například i energetický gigant ČEZ, v němž stát drží asi 70procentní podíl.

Předloha, pokud bude schválena, nabude účinnosti s třetím měsícem poté, co vyjde ve sbírce. U samospráv a jimi ovládaných firem se předpokládá postupné uplatňování zákona. Už příští rok by se týkal krajů, krajských měst včetně Prahy a jejích městských částí. Do nejmenších obcí do 10.000 obyvatel by kontroloři mohli až od roku 2021.

Předchozí pokus o rozšíření pravomocí NKÚ narazil v Senátu. Senátoři argumentovali mimo jiné současnými mnohačetnými prověrkami mnohdy stejných věcí různými úřady v obcích a městech. "Jsem připraven vysvětlovat, že se nebude jednat o útok na samosprávy, že naše kontroly nebudou kontrolované subjekty zatěžovat a že přínos této novely významně převýší náklady s ní spojené," zdůraznil Kala. Předkladatelé poukazují na to, že problém se zákona o NKÚ netýká a slibují vyřešit jej v návrhu zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě.

pravomoc novela zákona nejvyšší kontrolní úřad

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články