Obchodněprávní Moot Court Dvořák Hager & Partners

Obchodněprávní Moot Court Dvořák Hager & Partners

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vyhlásila 2. ročník soutěže MOOT COURT DHP. Jedná se o soutěž v simulovaném soudním procesu, která je určena studentům právnických fakult.

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.

Co je MOOT COURT DHP?

Simulovaný soudní proces z obchodního práva určený pro studenty právnických fakult.

Cílem simulovaného procesu je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie).

V soutěži je kladen důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktický přístup při řešení problémů a na schopnost komunikovat při vedení sporu s klientem.

Předmět sporu

Paní Petra Lakomá je vlastníkem pozemku v Karlových Varech, jehož součástí je luxusní pětihvězdičkový hotel. Paní Lakomá hotel pronajímá společnosti Carlsbad Resort s.r.o., ve které je jediným společníkem i jednatelem. Společnost Carlsbad Resort s.r.o. dále podnajímá luxusní restauraci, která je součástí hotelu, společnosti Premium Restaurants a.s. Jediným členem představenstva a akcionářem společnosti Premium Restaurants a.s. je pan Vlastimil Bohatý. Paní Lakomá se dohodla se společností Carlsbad Resort s.r.o. na ukončení pronájmu hotelu. Tím však skončila i podnájemní smlouva uzavřená mezi společností Carlsbad Resort s.r.o. a Premium Restaurants a.s. na podnájem restaurace. Společnost Premium Restaurants a.s. skončení podnájmu odmítá, provoz restaurace je pro ni mimořádně ziskový.

Spor je mezi stranami v současné době velice vyhrocený. Paní Lakomá i společnost Premium Restaurants a.s. tak hledají právní zástupce, kteří jim pomohou s uplatňováním jejich práv.

Společnost Premium Restaurants a.s. chce restauraci dále využívat. Paní Lakomá si naopak přeje, aby byla restaurace vyklizena.

Jak se přihlásit

Každou stranu mohou zastupovat 2-3 členné týmy tvořené studenty 3. – 5. ročníku jakékoliv právnické fakulty.

Právní týmy v prvním kole připraví nabídku v českém jazyce, která bude obsahovat prezentaci týmu (Nabídka). Způsob a obsah Nabídky je zcela na uvážení jednotlivých týmů, Nabídka však musí obsahovat informaci, které ze stran sporu nabízí tým své služby.

Nabídka musí být zaslána ve formátu PDF na moot@dhplegal.com nejpozději do 28.3.2018.

Další průběh

Po vyhodnocení Nabídek budou týmy kontaktovány stranami sporu a informovány o tom, zdali se rozhodly využít jejich služeb.

Vybrané týmy obdrží od svých klientů (paní Lakomá nebo pan Bohatý) bližší informace a podklady ke kauze.

Dále bude na jednotlivých týmech, jakým způsobem budou komunikovat se svými klienty a jakou zvolí procesní strategii.

Simulovaný soudní proces, který se bude konat v českém jazyce, bude nařízen na přelomu dubna a května 2018 a bude se konat v prostorách advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.

Ceny

  • Nabídka pracovní pozice paralegal nebo koncipient/ka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pro vybrané členy týmu.
  • Odměna ve výši 10 000 Kč pro vítězný tým.
  • Poukázky na účast na odborných seminářích a akcích pořádaných advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners.
  • Věcné ceny.

Více informací včetně zadání případu naleznete na webových stránkách kanceláře nebo na facebookové události.

Těšíme se na Vaši účast.

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

obchodní právo moot court

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články