Menu

Aktuality

Obchodněprávní Moot Court Dvořák Hager & Partners

AktualityEversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.06.03.2018
Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.06.03.2018

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vyhlásila 2. ročník soutěže MOOT COURT DHP. Jedná se o soutěž v simulovaném soudním procesu, která je určena studentům právnických fakult.

Co je MOOT COURT DHP?

Simulovaný soudní proces z obchodního práva určený pro studenty právnických fakult.

Cílem simulovaného procesu je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie).

V soutěži je kladen důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktický přístup při řešení problémů a na schopnost komunikovat při vedení sporu s klientem.

Předmět sporu

Paní Petra Lakomá je vlastníkem pozemku v Karlových Varech, jehož součástí je luxusní pětihvězdičkový hotel. Paní Lakomá hotel pronajímá společnosti Carlsbad Resort s.r.o., ve které je jediným společníkem i jednatelem. Společnost Carlsbad Resort s.r.o. dále podnajímá luxusní restauraci, která je součástí hotelu, společnosti Premium Restaurants a.s. Jediným členem představenstva a akcionářem společnosti Premium Restaurants a.s. je pan Vlastimil Bohatý. Paní Lakomá se dohodla se společností Carlsbad Resort s.r.o. na ukončení pronájmu hotelu. Tím však skončila i podnájemní smlouva uzavřená mezi společností Carlsbad Resort s.r.o. a Premium Restaurants a.s. na podnájem restaurace. Společnost Premium Restaurants a.s. skončení podnájmu odmítá, provoz restaurace je pro ni mimořádně ziskový.

Spor je mezi stranami v současné době velice vyhrocený. Paní Lakomá i společnost Premium Restaurants a.s. tak hledají právní zástupce, kteří jim pomohou s uplatňováním jejich práv.

Společnost Premium Restaurants a.s. chce restauraci dále využívat. Paní Lakomá si naopak přeje, aby byla restaurace vyklizena.

Jak se přihlásit

Každou stranu mohou zastupovat 2-3 členné týmy tvořené studenty 3. – 5. ročníku jakékoliv právnické fakulty.

Právní týmy v prvním kole připraví nabídku v českém jazyce, která bude obsahovat prezentaci týmu (Nabídka). Způsob a obsah Nabídky je zcela na uvážení jednotlivých týmů, Nabídka však musí obsahovat informaci, které ze stran sporu nabízí tým své služby.

Nabídka musí být zaslána ve formátu PDF na moot@dhplegal.com nejpozději do 28.3.2018.

Další průběh

Po vyhodnocení Nabídek budou týmy kontaktovány stranami sporu a informovány o tom, zdali se rozhodly využít jejich služeb.

Vybrané týmy obdrží od svých klientů (paní Lakomá nebo pan Bohatý) bližší informace a podklady ke kauze.

Dále bude na jednotlivých týmech, jakým způsobem budou komunikovat se svými klienty a jakou zvolí procesní strategii.

Simulovaný soudní proces, který se bude konat v českém jazyce, bude nařízen na přelomu dubna a května 2018 a bude se konat v prostorách advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.

Ceny

  • Nabídka pracovní pozice paralegal nebo koncipient/ka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pro vybrané členy týmu.
  • Odměna ve výši 10 000 Kč pro vítězný tým.
  • Poukázky na účast na odborných seminářích a akcích pořádaných advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners.
  • Věcné ceny.

Více informací včetně zadání případu naleznete na webových stránkách kanceláře nebo na facebookové události.

Těšíme se na Vaši účast.

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři