Aktuality | redakce | 07.03.2017

Obchodněprávní MOOT COURT Dvořák Hager & Partners

Obchodněprávní MOOT COURT Dvořák Hager & Partners

Advokátní kancelář Dvořák Hager & Partners vyhlásila 1. ročník soutěže „MOOT COURT DHP“. Jedná se o soutěž v simulovaném soudním procesu, která je určena studentům právnických fakult.

redakce

redakce

redakce

Cílem je přiblížit studentům zkušenost se zastupováním klientů v soudním řízení, a to jak ve fázi jednání před soudem, tak i ve fázi přípravné (včetně komunikace s klientem a přípravy procesní strategie). V soutěži je kladen důraz nejenom na teoretické znalosti, ale také na praktický přístup při řešení problémů a na schopnost komunikovat při vedení sporu s klientem

Jak se přihlásit?

Každou stranu mohou zastupovat 2-3 členné týmy tvořené studenty 3. – 5. ročníku jakékoliv právnické fakulty.

Právní týmy v prvním kole připraví nabídku v českém jazyce, která bude obsahovat prezentaci týmu (Nabídka). Způsob a obsah Nabídky je zcela na uvážení jednotlivých týmů, Nabídka však musí obsahovat informaci, které ze stran sporu nabízí tým své služby.

Nabídka musí být zaslána ve formátu PDF na moot@dhplegal.com nejpozději do 24. 3. 2017.

Další průběh

Po vyhodnocení Nabídek budou vybrané týmy kontaktovány stranami sporu a informovány o tom, zdali se rozhodly využít jejich služeb.

Vybrané týmy obdrží od svých klientů (Zhotovitel s.r.o. nebo Objednatel s.r.o.) bližší informace a podklady ke kauze.

Dále bude na jednotlivých týmech, jakým způsobem budou komunikovat se svými klienty a jakou zvolí procesní strategii.

Simulovaný soudní proces, který se bude konat v českém jazyce, bude nařízen na přelomu dubna a května 2017 a bude se konat v prostorách advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners.

Ceny

  • Nabídka pracovní pozice paralegal nebo koncipient/ka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pro vybrané členy týmu.
  • Odměna ve výši 10 000 Kč pro vítězný tým.
  • Poukázky na účast na odborných seminářích a akcích pořádaných advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners.
  • Věcné ceny.

Více informací včetně zadání případu naleznete na webových stránkách kanceláře nebo na facebookové události.

Těšíme se na Vaši účast.

Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

moot court

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze