Ochránkyně iniciovala spravedlivější systém rodičovského příspěvku

Výplata rodičovského příspěvku by měla být do budoucna spravedlivější. V reakci na dlouhodobé upozorňování veřejné ochránkyně práv a na její doporučení připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí novelu zákona o státní sociální podpoře. Vláda návrh schválila a předložila ho Poslanecké sněmovně.

Veřejná ochránkyně práv opakovaně upozorňovala ministerstvo, že současný systém způsobuje v praxi problémy a v řadě případů nepomáhá rodinám s dětmi tak, jak by měl. V případě některých skupin příjemců neplní svůj účel finančně zabezpečit osoby pečující o dítě tak, aby v důsledku péče o dítě a snížené výdělečné možnosti nebyly existenčně ohroženy.

Změny, které ochránkyně doporučovala a ministerstvo je do novely zahrnulo:

Zrušení podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů.

Šetření ochránkyně ukázala, že vyžadování podpisu druhého rodiče na žádosti o rodičovský příspěvek, kterým rodič dává souhlas se zpracováním osobních údajů, je z hlediska procesu přiznání rodičovského příspěvku nadbytečné. V praxi přitom způsobuje problémy v situaci, kdy druhý rodič dítěte nespolupracuje a souhlas odmítne udělit nebo není možné jej dohledat. Rodiči pečujícímu o dítě pak kvůli tomu nemůže být rodičovský příspěvek přiznán. Ministerstvo se s názorem ztotožnilo a podmínku souhlasu druhého rodiče navrhuje ze zákona vypustit.

Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku pro studenty, osoby samostatně výdělečně činné a ekonomicky neaktivní

Ochránkyně upozornila na to, že rodičům, kteří nemohou volit výši rodičovského příspěvku a čerpají dávku v částce 7600 Kč měsíčně do devátého měsíce věku dítě a 3800 Kč do 4 let věku dítěte, nemůže dávka stačit na zajištění základních životních potřeb a často se stávají příjemci jiných sociálních dávek. Z tohoto důvodu ochránkyně doporučila, aby i tito rodiče, kterými jsou zejména studenti, osoby samostatně výdělečně činné nehradící nemocenské pojištění a ekonomicky neaktivní, mohli i od devátého měsíce čerpat dávku až ve výši 7600 Kč měsíčně. Ministerstvo s tímto doporučením souhlasilo a novela zákona zavádí i pro tuto skupinu rodičů možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku.

Odstranění souběhu odměny pěstouna a rodičovského příspěvku u pěstounů na přechodnou dobu.

Ochránkyně se setkala s případy, kdy osvojitelé převzali dítě do své péče od pěstounů na přechodnou dobu. Pokud těmto pěstounům vyplácel úřad práce rodičovský příspěvek v maximálních částkách, nemohli pak osvojitelé volit čerpání dávky alespoň do tří let dítěte, protože většina příspěvku už byla vyčerpána. Pěstouni, jimž bylo dítě svěřeno na přechodnou dobu, tak pobírali dvě dávky sloužící stejnému účelu – dávku pěstounské péče a rodičovský příspěvek. Podle ochránkyně jde o nespravedlnost, která vyplynula ze stávající právní úpravy. V některých případech mohlo dojít k tomu, že pěstoun na přechodnou dobu vyčerpal celý rodičovský příspěvek, takže osvojitelé, kterým bylo dítě svěřeno do trvalé péče, už na něj neměli nárok. Jestliže chce stát podporovat svěřování dětí do stabilního rodinného prostředí, měl by podle ochránkyně náhradním rodičům přiznat odpovídající hmotné zabezpečení. Na její doporučení nyní ministerstvo navrhuje zrušit možnost čerpání rodičovského příspěvku pěstouny na přechodnou dobu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu