Aktuality | Svaz měst a obcí | 27.11.2015

Podpora cestovního ruchu prospěje široké veřejnosti

Členové Fóra cestovního ruchu se shodují, že nejaktuálnějším problémem v oblasti turismu je absence zákona o podpoře cestovního ruchu, který by se týkal celého odvětví, a nedostatečná spolupráce podnikatelů se státem. Podle Svazu měst a obcí ČR by se podpora cestovního ruchu mohla zvýšit změnou rozpočtových pravidel. Samostatný zákon se totiž v tomto volebním období nedá stihnout. Navíc gesční ministerstvo pro místní rozvoj před časem řeklo, že právní předpis zaměřený jen na cestovní ruch nebude.

Svaz měst a obcí

Svaz měst a obcí

Fórum CR (FCR) se tak obrátilo na Svaz měst a obcí ČR. Myšlenku budoucí spolupráce uvítala členská schůze FCR, pořádaná 13. listopadu 2015, která projednala návrh dohody o vzájemné spolupráci podnikatelů, zastoupených profesními sdruženími, s městy a obcemi, které reprezentuje Svaz.

Memorandum o spolupráci 19. listopadu 2015 podepsali předseda Fóra CR Viliam Sivek a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Vychází z faktu, že spolupráce je nutná a rámcově specifikuje, jak bude probíhat.

„Chtěli bychom zkušenosti Fóra CR přenést do území a společnou silou nasměrovat cestovní ruch, aby přinesl co největší efekt ekonomický i praktický pro širokou veřejnost. Považujeme za správné, aby stát do cestovního ruchu vracel, co z něj má, a motivoval podnikatele i samosprávy, aby tak činili také,“ konstatoval František Lukl.

Podle Viliama Sivka memorandum o spolupráci přichází v době, kdy je třeba společně pracovat na legislativě a dávat zpětnou vazbu státu. „Nepamatuji v minulosti tak špatnou situaci v cestovním ruchu, jako je nyní. Problémy jednotlivých podnikatelů zastoupených v profesních sdruženích Fóra CR se vždy jednoznačně týkají pouze legislativy, proto je třeba s tím něco dělat.“

Zcela zásadní  je vzájemná informovanost o aktivitách v cestovním ruchu na národní i evropské úrovni, koordinovaný postup řešení a společné prosazování celostátní legislativy.

Na jednání se dohodlo, že do Komise cestovního ruchu Svazu města a obcí ČR bude přizván zástupce Fóra CR, zástupci Svazu a Fóra společně projednají aktuální legislativu týkající se cestovního ruchu a zvažuje se také konference pro starosty obcí zacílená na osvětu a vylepšení vztahů mezi samosprávami a podnikateli v cestovním ruchu.

cestovní ruch

Líbil se vám náš článek, prosím, ohodnoťte ho

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejoblíbenější články