Pokuta za kartel pekárenských firem z roku 2003 byla nově vypočtena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj uložil svým rozhodnutím z 22. října 2014 opakované pokuty v celkové výši 52,8 milionů korun třem pekárenským společnostem za zakázané dohody, jichž se dopustily v roce 2003. Společnosti DELTA PEKÁRNY a.s, byla uložena sankce 24 800 000 Kč, soutěžiteli OK REST a.s. (dříve společnost ODKOLEK a.s.) pokuta 14 800 000 Kč a společnosti PENAM, a.s., pokuta ve výši 13 200 000 Kč.

Účastníci řízení porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že nejpozději od 18. 9. 2003 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr dosáhnout zvýšení cen čerstvého běžného pečiva a chleba a cen čerstvého cukrářského pečiva (účastníci Odkolek a Penam také u trvanlivého sladkého pečiva) u svých odběratelů, a na základě tohoto vzájemného slaďování počínaje dnem 26. 9. 2003 společně přistoupili k realizaci tohoto záměru, když rozeslali oznámení o zvýšení cen uvedených výrobků svým odběratelům, přičemž v průběhu realizace svého záměru pokračovali ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem sladění postupu při vyjednávání s odběrateli, to vše nejméně do 12. 11. 2003.

Úřad v tomto případě poprvé pravomocně rozhodl již v roce 2005, kdy uložil pokuty v souhrnné výši 120 milionů korun. Od té doby bylo rozhodnutí projednáváno správními soudy, které postupně potvrdily rozhodnutí v části týkající se deliktu, avšak zrušily uložené sankce, zejména kvůli odlišnému právnímu názoru na způsob výpočtu pokuty.

Pokuta byla tedy v nejnovějším druhostupňovém rozhodnutí stanovena v souladu s výše uvedenými rozsudky. Předseda Úřadu rovněž ve svém správním uvážení zohlednil řadu dalších přitěžujících i polehčujících okolností, které hrály roli při výpočtu sankce.

Rozsáhle se předseda ÚOHS věnoval taktéž skutečnosti, že společnosti Delta a OK REST (Odkolek), které v současné době náleží do skupiny EUROPEAN UNITED BAKERIES, generují jen zanedbatelný obrat, neboť všechny jejich pekárenské aktivity byly převedeny do jiné společnosti z dané skupiny. Podle druhostupňového rozhodnutí bylo majetkové vyprázdnění těchto společností pouze účelovou snahou vyhnout se postihu za protisoutěžní jednání.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři