Pokuta za kartel pekárenských firem z roku 2003 byla nově vypočtena

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj uložil svým rozhodnutím z 22. října 2014 opakované pokuty v celkové výši 52,8 milionů korun třem pekárenským společnostem za zakázané dohody, jichž se dopustily v roce 2003. Společnosti DELTA PEKÁRNY a.s, byla uložena sankce 24 800 000 Kč, soutěžiteli OK REST a.s. (dříve společnost ODKOLEK a.s.) pokuta 14 800 000 Kč a společnosti PENAM, a.s., pokuta ve výši 13 200 000 Kč.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Účastníci řízení porušili zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že nejpozději od 18. 9. 2003 prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací slaďovali svůj záměr dosáhnout zvýšení cen čerstvého běžného pečiva a chleba a cen čerstvého cukrářského pečiva (účastníci Odkolek a Penam také u trvanlivého sladkého pečiva) u svých odběratelů, a na základě tohoto vzájemného slaďování počínaje dnem 26. 9. 2003 společně přistoupili k realizaci tohoto záměru, když rozeslali oznámení o zvýšení cen uvedených výrobků svým odběratelům, přičemž v průběhu realizace svého záměru pokračovali ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem sladění postupu při vyjednávání s odběrateli, to vše nejméně do 12. 11. 2003.

Úřad v tomto případě poprvé pravomocně rozhodl již v roce 2005, kdy uložil pokuty v souhrnné výši 120 milionů korun. Od té doby bylo rozhodnutí projednáváno správními soudy, které postupně potvrdily rozhodnutí v části týkající se deliktu, avšak zrušily uložené sankce, zejména kvůli odlišnému právnímu názoru na způsob výpočtu pokuty.

Pokuta byla tedy v nejnovějším druhostupňovém rozhodnutí stanovena v souladu s výše uvedenými rozsudky. Předseda Úřadu rovněž ve svém správním uvážení zohlednil řadu dalších přitěžujících i polehčujících okolností, které hrály roli při výpočtu sankce.

Rozsáhle se předseda ÚOHS věnoval taktéž skutečnosti, že společnosti Delta a OK REST (Odkolek), které v současné době náleží do skupiny EUROPEAN UNITED BAKERIES, generují jen zanedbatelný obrat, neboť všechny jejich pekárenské aktivity byly převedeny do jiné společnosti z dané skupiny. Podle druhostupňového rozhodnutí bylo majetkové vyprázdnění těchto společností pouze účelovou snahou vyhnout se postihu za protisoutěžní jednání.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže hospodářská soutěž kartel

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články