Právě vyšla nová kniha o trestní odpovědnosti právnických osob

Není tomu tak dávno, co nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Od 1. ledna 2012 bylo proti právnickým osobám zahájeno na sto trestních řízení, jedno z nich již dokonce skončilo odsouzením k trestu zrušení právnické osoby. Ani odborná literatura zabývající se touto problematikou na sebe nenechala dlouho čekat.

advokátka v GHS Legal a členka redakční rady webu Právní prostor.cz
Foto: Fotolia

V těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává horká novinka - monografie JUDr. Lukáše Bohuslava, Ph.D. - s jednoduchým, avšak všeříkajícím názvem „Trestní odpovědnost právnických osob“. Těšit se můžete na podrobný popis a analýzu pojmosloví a historický exkurs do vývoje tohoto institutu. Autor se věnuje i faktorům, které vedou právnické osoby k páchání trestné činnosti. Důraz je v knize kladen na rozbor české právní úpravy, zejména pak na vymezení působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a sankcionování právnických osob. Nechybí ani bohatá komparace s některými zahraničními úpravami a poznatky plynoucí z dosavadní aplikace zákona. V knize se čtenář dozví i o tzv. Compliance programech.

Autor knihy je odborným asistentem a tajemníkem katedry trestního práva Právnické fakulty UK v Praze, vyučuje též na Panevropské vysoké škole v Bratislavě. Vedle akademické činnosti působí též jako jednatel společnosti Center for Regulatory Compliance Programs, s.r.o.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články