Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů

Právnické profesní komory i neziskové organizace jsou pro zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů. Podporu zřízení tohoto institutu vyjádřila nejen Exekutorská komora ČR, ale i Soudcovská unie, Notářská komora ČR, organizace Člověk v tísni, Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR nebo ministr pro lidská práva a rovné příležitosti Jiří Dienstbier.

tisková mluvčí Exekutorské komory ČR
Foto: Fotolia

Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů by účastníkům řízení přineslo řadu nesporných výhod: blízkost exekutorského úřadu, lepší dohled nad dlužníkem a kontrolu jeho majetkových poměrů, snazší možnost požádat o splátkový kalendář, přehlednou evidenci spisů u jednoho soudního exekutora, zkrátka vyšší vymahatelnost práva. Díky místní příslušnosti by došlo ke stabilizaci systému a k posílení nezávislosti soudního exekutora tím, že se odstraní prvek konkurujících si podnikatelů. Tyto argumenty zastává v souvislosti se zavedením místní příslušnosti soudních exekutorů řada institucí. Kritika byla zaznamenána pouze ze strany několika málo subjektů, které jsou navázány na velké věřitelské domy a které se obávají, že změna systému pro ně bude znamenat nutnost upravit nastavení stávajících pravidel a schémat.

Podle názoru prezidia Exekutorské komory ČR je v souvislosti s diskusí o místní příslušnosti zásadní hledisko účastníků řízení. Cílem je, aby nebyly vedeny zbytečné exekuce, aby nebyly vymáhány zbytečné pohledávky žalované neodpovědnými věřiteli a aby byl dlužník pod stálým dozorem soudního exekutora, který by byl beze zbytku zpraven o jeho situaci. Neplatiči by pak těžko ukrývali svůj majetek před věřiteli a s velkou námahou, ba takřka nemožně by mohli realizovat podvody týkající se krácení věřitelů.

Co se týče postavení soudního exekutora, v případě zavedení místní příslušnosti by se více přiblížilo statusu soudce, jehož si občan také nemůže svévolně vybrat, soudce je mu přidělen. Soudci vykonávají řízení dle zákona a mají k dispozici tytéž pravomoci, nejinak je tomu v případě soudních exekutorů.

Jakékoliv obavy z nečinnosti soudního exekutora, který by byl pověřen výkonem řízení např. pro výživné, jsou liché. I po zavedení místní příslušnosti by samozřejmě bylo možné postihnout nečinnost v řízení. Soudní exekutor by byl dokonce lépe kontrolovatelný dohledovými orgány, a pokud by nepracoval správně, byl by – stejně jako dnes – kárně postižitelný.

Více si můžete poslechnout v audioarchivu Českého rozhlasu, kde byl dne 7. srpna 2014 v pořadu Pro a proti hostem viceprezident Exekutorské komory ČR Mgr. Michal Rudý: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3181145.

Podle dat, která má Exekutorská komora ČR k dispozici, funguje místní příslušnost soudních exekutorů takřka ve všech členských státech Evropské unie a jedná se o právně vyspělý princip, dle něhož probíhají výkony rozhodnutí.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články