Menu

Aktuality

Právničtí filantropové 2016: Bezplatná pomoc dětem i obětem násilí

AktualityPrávní rádce02.11.2016
Právní rádce02.11.2016

Teplický advokát Alois Dvořák, který pomáhá dětem z dětských domovů a bojuje proti tzv. šmejdům získal právnické ocenění Pro Bono & CSR 2016. Cenu si odnesli také projekt pomáhající ženám, které se staly oběťmi násilí anebo právníci Svazu průmyslu a dopravy, kteří pomáhají se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením či odsouzených. Odborná porota ocenila i projekt Pro bono centrum, který propojuje více než stovku neziskových organizací s advokáty.

Mediální dům Economia vyhlásil výsledky prvního ročníku právnického ocenění Pro Bono & CSR 2016. Odborná porota v čele s ministrem spravedlnosti, předsedy nejvyšších soudů a zástupci notářů, státních zástupců, soudců, exekutorů či podnikových právníků, udělila čtyři ceny. „Jsme opravdu potěšeni mírou zapojení nejvyšších představitelů právnické obce. Ukázalo se, že se dokáže v tomto celospolečenském tématu sjednotit a ocenit ty, kteří nemyslí jen na zisk, ale pomáhají,“ řekl generální ředitel Economie Roman Latuske. Podle šéfredaktora měsíčníku Právní rádce Jaroslava Kramera, byla kvalita všech nominací vyrovnaná. „Všichni právníci, kteří bez nároku na honorář pomáhají, si zaslouží uznání. V zásadě tak není rozdílu mezi těmi, kteří si ocenění odnesli a těmi, kteří se do finálové čtveřice neprobojovali,“ dodal.

Pomoc dětem a boj proti tzv. šmejdům

První ocenění získal teplický advokát Alois Dvořák, který více než čtvrt století zdarma pomáhá dětskému domovu v Krupce na Teplicku a zastupuje práva dětí a mládeže například v otázkách výživného. Letos Dvořák dokonce přispěl k zakoupení auta pro potřeby domova a jeho svěřenců. „Jde o vzácný příklad, kdy „klasický“ výkon advokacie napomáhá překonat její vžité vnímání jakožto činnosti sledující v první řadě vlastní prospěch advokáta a přibližuje ji k ideálu, kdy má napomáhat spravedlnosti,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán. „I jeden advokát dokáže mnoho, pokud svou pomoc myslí vážně a upřímně,“ dodal předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Alois Dvořák také pomáhá sociálně slabším lidem, třeba důchodcům nebo samoživitelkám, ve sporech s monopolními dodavateli energií, telekomunikačních služeb či osobám poškozeným takzvanými „šmejdy“. „Sám voják v poli neschovaný či neopřený o žádnou instituci či kolektiv, to chce opravdu hluboké přesvědčení o smyslu této činnosti prováděné nikoliv proto, že se "to nosí", ale protože je to potřeba,“ zhodnotil předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Počet případů kterým se Dvořák zdarma věnuje, je téměř dvacet ročně. „Advokátů - podnikových právníků, kteří zdarma a bez zbytečných průtahů pomáhají řešit spory sociálně slabším občanů, není mnoho. Pokud k tomu přidá i pomoc finanční, tak takový advokát a podnikový právník je naprostou výjimkou, která si zaslouží uznání,“ uzavřela porotkyně Marie Brejchová, prezidenta Unie podnikových právníků.

Proti násilí na ženách

Druhé ocenění získal projekt AdvoCats for Women organizace proFem, který se kromě bezplatné právní pomoci ženským obětem násilí zaměřuje také na odstranění legislativních nedostatků v zákonech týkajících se násilí na ženách. „Zákonodárci a široká veřejnost mají díky této organizaci nezkreslené informace o dané problematice, a to i přesto, že oběti domácího násilí nejsou obecně ochotny se svěřovat se svým utrpením. I díky této organizaci se o tématu domácího násilí na veřejnosti otevřeně diskutuje, týrané ženy získávají odvahu svěřit se a získávají tak pomoc,“ řekl předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. „Tento projekt ve prospěch napadaných žen považujeme za mimořádně prospěšný a užitečný, neboť problematika agrese vůči ženám nebyla dlouhou dobu řešena a společnost ji víceméně přehlížela,“ řekl prezident Unie státních zástupců Zdeněk Matula.

Právničky AdvoCats provádějí nejenom bezplatně přímou práci s klientkami, ale vzdělávají také pracovníky odborných spolupracujících organizací a připravují příručky pro oběti. Věnují se také poslaneckému lobbingu. „Výrazným rysem je ucelená povaha projektu, od konzultací a zastupování individuálních klientek přes vypracování obecné analýzy právního stavu až po přípravu a prosazování konkrétních legislativních návrhů z této analýzy vycházejících,“ zhodnotil Robert Pelikán. Experti organizace proFem nedávno také vyčíslili náklady domácího násilí v resortu zdravotnictví, které činí 1,85 miliardy korun. „Vyzdvihnout je také třeba, že organizace samotná pomáhá ženám dlouhodobě – více než 20 let,“ dodal předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Jeroným Tejc.

I odsouzení mohou pracovat

Právníci Svazu průmyslu a dopravy v sekci zaměstnavatelské, které vede Lenka Hejduková, získali letošní třetí ocenění. Nad rámec své práce se věnují zaměstnávání osob se zdravotním postižením, odsouzených, a dalších znevýhodněných na trhu práce. Připravují například workshopy s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby anebo usilují o snížení administrativní zátěže pro podnikatele. „Vidím to jako významný počin u právníků a instituce, kde bychom to možná nehledali,“ řekla Marie Brejchová.

I když se pak podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala v České republice v posledních letech výrazně zlepšila péče o zdravotně postižené, včetně podmínek pro jejich zaměstnávání, stále má naše společnost v přístupu vůči těmto lidem co zlepšovat či přímo napravovat. „Je přínosné, pokud se kolektiv právníků rozhodne aktivně napomáhat zaměstnávání osob, které se kvůli zdravotnímu omezení těžce uplatňují na trhu práce. Radí přitom nejen samotným lidem s tělesným postižením, ale „šíří rovněž osvětu“ mezi zaměstnavateli a podnikateli, kteří původně z neznalosti prostředí, podpůrných projektů, finančních pobídek a programů o zaměstnávání osob se zdravotním omezením nikdy neuvažovali,“ řekl s tím, že aktivní a invenční přístup, který tato skupina právníků zvolila, je třeba podporovat.

Právníci spolupracovali například na tvorbě tzv. kalkulačky pro orientační výpočet finančního přínosu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro konkrétní firmu anebo na projektu společenské odpovědnosti firem ve vztahu k zaměstnanosti zdravotně postižených. „Tato činnost právníků přináší mnoho pozitivního, například zdravotně postiženým pomáhá zaměstnání k jejich návratu do společenského života, odsouzení díky zaměstnání mohou postupně splácet dluhy vzniklé trestnou činností a náklady výkonu trestu odnětí svobody,“ uzavřel poslanec Jeroným Tejc.

Systematické propojení advokacie a neziskového sektoru

Poslední letošní ocenění získal projekt zprostředkující bezplatnou právní pomoc „Pro bono centrum“, který již od roku 2008 provozuje organizace Pro bono aliance. Díky spolupráci s 60 advokáty a více než stovkou neziskových organizací Pro bono centrum ročně obslouží až 80 případů. Projekt kromě pro bono služeb konkrétním klientům propojuje zdánlivě nesourodé sektory advokacie a neziskových organizací. „Unikátní je akcent na společensky odpovědný výkon právnických profesí, to zatím není v kraji zvykem, a také propojení velmi odlišných prostředí advokacie a neziskových organizací,“ řekl k ocenění předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Prezidentka Soudcovské Unie ČR Daniela Zemanová pak u projektu oceňuje komplexnost pro bono služeb a profesionalitu. Unii státních zástupců v čele se Zdeňkem Matulou zase zaujal počet zapojených advokátních kanceláří a potenciál vylepšit obraz výkonu advokátní činnosti.

O projektu:

Výjimečné právnické projekty, samostatné právníky či týmy právníků anebo právnické firmy mohla nominovat veřejnost na stránkách odborného časopisu Právní rádce. Do užších nominací se dostalo jedenáct projektů, které posuzovala odborná porota. V ní zasedli například ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předsedové Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu anebo zástupci notářů, státních zástupců, soudců, exekutorů, akademie či podnikových právníků.

Přehled dalších nominovaných:

  • Tomáš Rychlý, Lenka Kučerová, Hana Řičánková, Ivana Lobotková z advokátní kanceláře Wolf Theiss: Advokáti letos zahájili spolupráci s Nadací Via, která svou činností přispívá k rozvoji komunitního života a filantropie v České republice. Tým právníků také pomáhá studentům pražské právnické fakulty s projektem První Právní Pomoci a pravidelně daruje krev.)
  • Ústav práva módního průmyslu: Nezisková organizace seznamuje módní návrháře s právními požadavky na zahájení podnikání nebo se situacemi, které je nutné řešit v průběhu samotné obchodní činnosti a budování módní značky.
  • Frank Bold Advokáti: Advokátní kancelář se letos stala první B corporation v České republice (tato certifikace je udělovaná firmám, které využívají podnikání k řešení společenských a ekologických problémů a splňují přísné standardy transparentnosti a odpovědnosti) a zároveň má zásadní přínos v podpoře veřejně prospěšně prospěšných projektů - především Rekonstrukce státu.
  • eLegal: Advokáti z malé advokátní kanceláři eLegal, Petra Dolejšová a Jan Valtr, zdarma pravidelně vzdělávají začínající podnikatele a pomáhá tak zvýšit jejich právní povědomí a vyhnout se problémům při rozjezdu podnikání, věnují se také pomoci obětem tzv. šmejdů.
  • PwC Legal: Advokátní kancelář svými znalostmi pomáhá rozvíjet sociální start-upy, Dlouhodobě a koncepčně prosazuje myšlenky odpovědného byznysu a řídící partner kanceláře Bořivoj Líbal
  • Právní poradna pro bono - Právníservis24 /Otázka na právníka: Právní poradna, která umožňuje uživatelům zdarma získat právní názor advokáta, je vedená jako součást odborného webového portálu Právníservis24. Poradna od svého spuštění v lednu 2015 obdržela 3400 dotazů a advokáti zodpověděli již 1200 dotazů.
  • Bezplatné právní poradny Exekutorské komory ČR: Komora provozuje své poradny již od září 2009 a od března 2014 též tzv. online. Za tu dobu obsloužily více než 9 000 klientů. Činnost poraden je zaměřena na provádění exekucí a činnost soudních exekutorů, zlepšení informovanosti veřejnosti o exekučních a souvisejících řízeních i o dluhové problematice obecně
Právní rádceEconomia, a.s.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři