Rozšířená bezplatná právní pomoc: novela přináší právní poradenství i zastoupení v řízení

Novela zákona o advokacii rozšiřuje od 1. července 2018 státem zajištěnou právní pomoc. Ta nově pokryje i oblast mimo řízení před orgány veřejné moci ve formě právních porad, oblast správního řízení a řízení před Ústavním soudem. Touto změnou tak Ministerstvo spravedlnosti doplňuje bezplatnou právní pomoc tam, kde nebyla v současnosti poskytována. O pomoc lze žádat prostřednictvím připravených formulářů.

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti

Nemajetní žadatelé se budou moci obrátit na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní porady nebo k poskytnutí právní služby. Novela pamatuje také na poradenství pro cizince umístěné v zařízení pro zajištění cizinců nebo v přijímacím středisku.

Právní porady budou probíhat v rozsahu maximálně 120 minut ročně. Za vyřízení žádosti musí žadatel České advokátní komoře uhradit poplatek ve výši 100 Kč. Od tohoto poplatku budou osvobozeni např. držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi. Odměna advokáta určeného Českou advokátní komorou k poskytnutí právní porady je stanovena na 150 Kč za každou započatou půl hodinu právní porady a na 300 Kč za každou započatou hodinu právního poradenství pro cizince v detenčním zařízení.

Nemajetní žadatelé se dále budou moci obracet na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta k poskytnutí právní služby, a to v případě, kdy potřebují komplexnější právní službu, která svým rozsahem překračuje drobnou právní pomoc. Typicky jde hlavně o zastupování v řízení. Odměnu advokáta bude stát proplácet v případě, že bude advokát určen Českou advokátní komorou pro řízení před Ústavním soudem nebo řízení před orgánem veřejné správy. Odměna advokáta určeného k poskytnutí právní služby se určuje podle ustanovení o mimosmluvní odměně upravené v advokátním tarifu a je snížena o 20 %; toto snížení sazby je totožné jako v případě advokáta ustanoveného ex offo.

Více informací o rozšířeném systému státem zajištěné právní pomoci naleznete také na internetových stránkách České advokátní komory.

Žádosti o jednotlivé formy právní pomoci budou žadatelé podávat prostřednictvím formulářů stanovených vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, která je účinná rovněž od 1. července 2018.

novela zákona česká advokátní komora právní pomoc

Líbil se vám náš článek? Ohodnoťte ho, prosím.
Hodnotili 2 čtenáři

Diskuze k článku 0 komentářů

Všechny komentáře se zobrazí po vstupu do diskuze

Vstoupit do diskuze

Nejčtenější články