Studie Deloitte Legal: Trh právních služeb se mění. Klienti chtějí kromě práva komplexní servis

Praha, 21. června 2016 - V důsledku složitého regulatorního prostředí, narůstajících rizik v mnoha oblastech i přetrvávajícím tlakům na snižování nákladů dochází v oblasti podnikových právních služeb k významným změnám. Poptávka po právních službách sice celkově stoupá, firmy ale žádají nový typ poradenství, který jim kromě právního servisu nabídne širokou škálu dalších služeb. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu „Budoucí trendy v právních službách“, který pro společnost Deloitte zpracovala agentura RSG Consulting.

Foto: Redakce

„Trh právních služeb se mění, klienti přicházejí s novými požadavky. Hledají především dodavatele právních služeb, kteří lépe rozumí podnikání i oboru, v němž firma působí, a dokážou poskytnout strategické poradenství také v neprávních oblastech, nabídnout přeshraniční služby a lépe využívat moderní technologie,“ vysvětluje Jan Spáčil, Managing Partner advokátní kanceláře Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Rozvíjí se trh právních služeb, které přesahují oblast práva

Celkově roste poptávka po právních službách i výdaje na ně. Rychlejší růst než ostatní zaznamenává oblast dodržování regulatorních povinností (49 %), fúze a akvizice (42 %) a vedení sporů (39 %). Právě dodržování regulatorních povinností patří spolu s nutností „dělat více s méně prostředky“ mezi největší problémy, s nimiž se v dnešní době interní právní oddělení potýkají.

Průzkum dále zjistil, že tradiční advokátní kanceláře už nenaplňují dnešní potřeby podniků. Většina (55 %) účastníků studie, mezi něž patřili právní zástupci a vedoucí právních oddělení, případně generální a finanční ředitelé, již změnu provedla, nebo zvažuje, že zásadním způsobem přehodnotí spolupráci s dodavateli právních služeb. „Výzkum ukázal, že očekávání od služeb poskytovaných externími poradci se vyvíjí, avšak tato očekávání nejsou v současné době naplňována v řadě důležitých oblastí včetně využití technologií, transparentnosti v cenotvorbě a míře provázanosti s odborným poradenstvím,“ doplňuje Jan Spáčil.

Každý třetí respondent navíc od svého poskytovatele právních služeb požaduje, aby se orientoval také v jiných oblastech než jen v právu, a aby poskytoval poradenský servis i mimo tuto oblast. Konkrétně 33 % očekává odborný názor přesahující právní poradenství a 18 % aktivnější sdílení znalostí.

„Na trhu je v současnosti poptávka po firmách, které by podobně jako Deloitte poskytovaly vedle právního servisu i auditní, daňové finanční či další poradenské služby. Výhodou takového spojení je, že právníci dokážou propojit svůj obor s obory dalších odborníků. Výsledkem pak je komplexní servis se vzájemně provázanými službami, který požaduje stále více firem,“ připomíná Josef Kotrba, vedoucí partner Deloitte ČR.

5 klíčových trendů v pořizování právních služeb:

1. Integrované přeshraniční poradenství nad rámec právních služeb: Velká většina dotázaných požaduje, aby právní firma dokázala poskytovat i jiný než právní servis, více řešila globální ochranu dat i kybernetickou bezpečnost a aktivněji sdílela znalosti přes hranice zemí. Tradiční advokátní kanceláře v tomto ohledu zaostávají za jinými poskytovateli odborných služeb.

2. Lepší a širší využití technologií: Většina dotázaných uvedla, že technologie nenahradily činnosti interních právníků (77 %) alespoň prozatím. Avšak více než polovina (52 %) tvrdí, že k tomu dojde v průběhu příštích pěti let. Kupující si přejí lepší a relevantnější technologie užívané a sdílené na integrovaných platformách.

3. Poradenství v oblasti regulatoriky a dodržování regulatorních povinností: Téměř polovina (49 %) všech účastníků výzkumu uvedla, že výdaje jejich oddělení na právní služby rostou v oblasti dodržování právních předpisů. Zejména z globálního pohledu vnímají interní právníci tuto otázku jako závažný problém – více než čtvrtina (26 %) ji uvádí jako největší výzvu pro své oddělení.

4. Pevné poplatky, ceny podle hodnoty a větší transparentnost: Velká většina dotázaných si přeje větší míru jistoty a transparentnosti u vyúčtování a často zmiňovala pevné nebo shora omezené poplatky, případně ceny podle skutečné hodnoty.

5. Poptávka po alternativních nebo netradičních poskytovatelích právních služeb: Většina (55 %) účastníků výzkumu již provedla nebo zvažuje provést zásadní přehodnocení dodavatelů právních služeb. Více než polovina (52 %) uvedla, že je ochotna nakupovat právní služby od netradiční právní firmy, která nabízí širší rozsah odborných služeb.

O studii „Budoucí trendy v právních službách“

Průzkum trhu se zaměřením na klíčové trendy a změny v chování klientů při využívání právních služeb připravila pro společnost Deloitte Legal agentura RSG Consulting. V rámci on-line průzkumu oslovila 243 firemních právníků, právních poradců, generálních i finančních ředitelů a dalších vedoucích pracovníků. Zjištění doplnilo 30 hloubkových rozhovorů s vedoucím personálem odpovědným za nákup právních služeb v mezinárodních korporacích z různých odvětví. Průzkum probíhal od září 2015 do února 2016.

Více informací o celé studii naleznete zde.

_________________________________________________________________________________________________________

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích.

© 2016 Deloitte Česká republika

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články