Menu

Aktuality

TZ: Česká advokátní komora se opět snaží uměle omezovat konkurenci v advokacii

AktualityMgr. Martin Nedvěd23.09.2016
Mgr. Martin Nedvěd23.09.2016

Vláda projednala další novelu zákona o advokacii, která se snaží omezit konkurenci a učinit přístup k právním službám složitější a nákladnější. Novela cílí na advokátní koncipienty a mladé advokáty, kterým svazuje ruce novými restrikcemi. Navíc se změna odůvodňuje neexistujícími statistikami. Česká advokátní komora (ČAK) se tak opakovaně snaží nepřímo vstupovat do volné soutěže v oblasti poskytování právních služeb. Tím „zabetonovává“ cenovou hladinu, a právní služby tak budou nadále pro mnoho lidi nedostupné. Tím dochází ke zneužití zákonodárného procesu ve prospěch advokátní lobby.

Po neúspěšné snaze ČAK prodloužit délku trvání praxe advokátního koncipienta až na pět let, která vyvolala velkou nevoli v řadách advokátních koncipientů i široké právní veřejnosti, je zde další snaha, která má za cíl omezit konkurenci mezi advokáty.
 
Tentokrát jde o to, aby začínající advokáti, byť mají dostatek klientely a práce, nemohli zaměstnat koncipienty. Poslanecký návrh zákona č. 853/0 poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka (přiložen, viz s. 4) totiž v § 38 stanoví, že advokát může mít maximálně tři advokátní koncipienty, ale nejdříve tři roky poté, co složí advokátní zkoušky.
 
“Je jasné, že návrh zákona míří především proti samotným koncipientům, kteří tak budou mít obtížnější pozici při vyjednávání místa, a také proti začínajícím advokátům, kteří se na trhu etablují a jsou schopni pracovat pro své klienty za výhodnějších podmínek a podstatně flexibilněji,” říká Martin Nedvěd, předseda Sdružení advokátních koncipientů.

V důvodové zprávě se sice uvádí, že smyslem úpravy je to, aby se advokát věnoval výchově svého koncipienta (viz s. 7). Na druhé straně ze statistiky, která je zde uvedena, jednoznačně vyplývá, že počet advokátů, kteří by zaměstnávali více než tři koncipienty, je vzhledem k celkovému počtu advokátů zcela minimální (viz s. 12). 

Naprosto alarmující je pak skutečnost, že překladatelé zákona a ani samotná Česká advokátní komora vůbec nedisponuje statistikou, která by odůvodňovala jejich předpoklady a záměry zákona. Neexistují totiž data, ze kterých by plynulo, že koncipienti z velkých advokátních kanceláří, které zaměstnávají větší množství koncipientů, jsou u advokátních zkoušek méně úspěšní, než koncipienti, kteří pracují pro samostatné advokáty. Ani data, ze kterých by bylo možné dovodit, že koncipienti čerstvých advokátů nestačí těm od protřelých školitelů. 

“Vznesli jsme na Českou advokátní komoru oficiální dotaz, aby nám statistiku úspěšnosti sdělili. Místopředseda Krym nám ale odpověděl, že ČAK těmito informacemi vůbec nedisponuje a takové statistiky nezpracovává. ČAK si za vytvoření těchto podkladů, které podle něj neexistují a nemohli je tedy mít k dispozici ani poslanci-autoři novely, dokonce chtěl naúčtovat 79 800,- Kč. Je to naprosto skandální, protože zde dochází ke změně legislativy, která zásadně ovlivní trh právních služeb, a to bez jakéhokoli ospravedlnění pro takovou změnu v podobě jakýchkoliv čísel,” uvádí Nedvěd.   
 
Lze konstatovat, že pravým účelem úpravy je omezit možnosti mladých advokátů zaměstnávat koncipienty. Tím dojde ke snížení jejich schopnosti pomoci více klientům, což se ovšem nedotkne advokátů zavedených. Opět tak dochází ke snaze pokřivit trh právních služeb na úkor mladých, dynamických advokátů, kteří jsou ochotni pracovat více za méně peněz.
 
“Navrhovaná úprava však dopadne zejména na samotné koncipienty, protože okruh potenciálních zaměstnavatelů se výrazně zmenší. Lze očekávat, že druhotným efektem úpravy bude rovněž to, aby náklady na pracovní sílu koncipienta klesly na co nejnižší úroveň, a koncipient tak bez možnosti volby musel pro advokáta pracovat co nejdéle a za co nejméně,” říká Nedvěd.
 
“Na celé úpravě je rovněž zarážející to, že kolem ní neproběhla na veřejnosti žádná relevantní diskuze. Změna tak přichází plíživě, prostřednictvím poslaneckého návrhu, jakoby s tím ČAK neměla cokoli společného”, uvádí Nedvěd.
 
Lze očekávat, že tato úprava přinese další neshody a třenice a opět povede k hlubšímu rozkolu mezi „mladými“ advokáty a koncipienty na straně jedné a „zavedenými“ advokáty, jejichž zástupci ovládají ČAK, na straně druhé. 

Česká advokacie se pomalu ale jistě stává kolbištěm vzájemných sporů a svárů, kdy je za oběť brán především klient, pro nějž se cesta ke spravedlnosti stává čím dál tím obtížnější a nákladnější. Stát zůstává pasivní a Ministerstvo spravedlnosti výstřelky České advokátní komory dlouhodobě toleruje. 
 
“Jedno je ale bohužel jasné: klient prohraje vždy, neboť se na cestě k vyšší konkurenceschopnosti advokátního trhu uměle staví další překážka,” uzavírá Nedvěd. 

Zákon a důvodovou zprávu naleznete zde

Mgr. Martin Nedvěd
předseda Sdružení advokátních koncipientů, o.s.
Šternberkova 1358/8, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
IČO: 012 84 550

email: martin.nedved@post.cz
tel: 724 222 267

Mgr. Martin Nedvědpředseda Sdružení advokátních koncipientů, o.s.
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři