V příhraniční kriminalitě „vedou“ Češi nad Němci

Každý devátý pachatel trestné činnosti, ke které loni došlo v blízkosti hranice na německé straně, byl z České republiky. Mohou za to sociální faktory, zejména vysoká nezaměstnanost. Vyplývá to ze studie „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie“, kterou zpracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO). Publikace je výstupem stejnojmenného projektu zaměřeného na problémy v česko-německém příhraničí. Spolupracovaly na něm německé i české obce, především pak německý Oybin a český Nový Bor s cílem navrhnout, jak příhraniční kriminalitu řešit.

Lhůtu pro rozhodnutí v kauze Čapí hnízdo asi nebude možné dodržet
Foto: Fotolia

Zatímco Němci páchají trestné činy na české straně hranice výjimečně a jedná se spíše o přestupky (tedy činy například proti veřejnému pořádku, kde škoda nepřesáhne 5 000 Kč), občané České republiky se jich na druhé straně hranic dopouštějí častěji.

Německá zemská policie eviduje pachatele s jiným než německým občanstvím a z dat za rok 2013 vyplývá, že přibližně 10 % pachatelů trestné činnosti v blízkosti hranice na německé straně bylo z České republiky.“, říká předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek a dodává: „Obraz České republiky tak u našich severních sousedů není úplně dobrý, což samozřejmě ovlivňuje česko-německé vztahy. Někdy jde sice pouze o nadnesený stereotyp, každý špatný skutek však toto klišé negativně podporuje.“    

Česká policie statistiky o kriminalitě jiných státních příslušníků nevede, dostupné informace tak vychází pouze z hodnocení oslovených zástupců samosprávy. Z nich je zřejmé, že Němci se na české straně hranice dopouštějí především vandalismu a výtržnictví, v některých případech se objevuje i nelegální dovoz odpadů z Německa. Z pohledu organizovaného zločinu se jedná – a to jak na straně Čechů, tak Němců – o krádeže aut a výrobu a prodej drog. 

Na potírání zlodějů, distributorů drog i vandalů je třeba spolupracovat“, říká předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) Pavel Drahovzal a dodává: “I když má řada měst a obcí s policií nadstandardní vztahy, kriminalisté často nemají k dispozici dostatek podrobných informací o tom, jak například v německých médiích uváděný trestný čin spáchaný občanem České republiky byl dořešen. Situaci by měla pomoci posunout k lepšímu i deklarace o spolupráci, kterou podepsali účastníci česko-německého semináře, který zmiňovaný projekt ukončil.“     

Deklarace je součástí studie „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie“, stejně jako doporučení, se kterými kromě českých a německých obcí pracuje také Bezpečnostní komise a Komise životního prostředí Svazu. V materiálu města a obce mimo jiné požadují vznik registru přestupků, po kterém už nějakou dobu volá Svaz měst a obcí ČR, či evidenci cizích státních příslušníků, kteří spáchali přestupky na území ČR. Chtějí také harmonizaci právních předpisů z oblasti trestního práva, ale i životního prostředí či veřejného zdraví, které jsou důležité například v souvislosti i v příhraničních oblastech docela častými krádežemi a nelegálním výkupem kovů. Podle samosprávy je důležité také to, aby docházelo k intenzivnější výměně informací nejen v rámci policie.

Přestože Němci jsou, jak ze studie vyplynulo, co se týče vyjadřování o kriminalitě páchané na jejich území občany České republiky spíše zdrženliví, je zřejmá jistá „nevraživost“ a vyšší „obezřetnost“.  Pokud se míra kriminality nesníží, dá se čekat, že stereotypní obraz Čechů jako zlodějů a násilníků bude sílit. Spolupráce v této oblasti nejen zástupců veřejné správy je tak naprosto nezbytná.       

 


O Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR)

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje kolem 2 500 měst a obcí a svými členy tak čítá na 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz

O Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO)

IURMO, o.p.s., byl založen Svazem měst a obcí České republiky v červnu 2011 s cílem vytvořit kvalitní odborné zázemí pro místní samosprávu a odbornou podporu pro prosazování a obhajování jejích zájmů. Konkrétně ve formě zpracování odborných analýz, posudků, studií apod. a rovněž v podobě realizace vzdělávacích aktivit z oblasti veřejné správy a místní samosprávy. Více na www.institut-urmo.cz.

O projektu „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy“

Projekt „Příhraniční kriminalita jako jedna z příčin xenofobie a návrhy řešení z komunální perspektivy“ byl realizován Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. za finanční podpory Česko – německého fondu budoucnosti a Nadačního fondu Svazu měst a obcí ČR na podporu místní samosprávy. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu