Volebním komisím a obcím mohou během voleb pomáhat i nezaměstnaní

Během voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23. – 24. května 2014 mohou obce využít pomoci ze strany uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Klouzavý mandát
Foto: Fotolia

Při práci pro volební komisi mohou nastat dvě varianty – buď může člověk pracovat jako člen okrskové volební komise, nebo se zapojí do činnosti při roznášení hlasovacích lístků.

V prvním případě se jedná o zcela specifickou činnost, jejíž obsah stanoví zvláštní právní předpis, a která nenaplňuje znaky závislé práce uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Jednoduše řečeno – není možné ji vykonávat na základě pracovněprávního vztahu, tudíž ani na základě dohody o provedení práce.

Člen okrskové volební komise má podle volebních zákonů nárok na zvláštní odměnu za výkon této činnosti, nikoli však na mzdu nebo plat. Plátce odměny (tedy obec) není z hlediska odměňování v postavení zaměstnavatele a proto ani obec a ani dotyčný pracovník nemají oznamovací povinnost vůči ÚP ČR. To platí bez ohledu na to, jestli člen komise ještě někde pracuje, podniká nebo se jedná o člověka, za kterého hradí pojistné stát (např. v případě uchazečů o zaměstnání). Po celou dobu, kdy uchazeč o zaměstnání vykonává funkci člena okrskové volební komise, může pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud mu na ni vznikl nárok. Z odměn členů volební komise se neplatí pojistné na zdravotní pojištění. Podrobná informace o nemocenském pojištění členů volebních komisí a o placení pojistného na sociální zabezpečení z jejich odměn je uveřejněna na webových stránkách http://www.mpsv.cz/cs/17846.

Pokud jde o roznášení hlasovacích lístků, na které si starosta obce krátkodobě najme konkrétního zájemce, tato činnost už může vykazovat znaky závislé práce.  Je tedy možné na tuto činnost uzavřít dohodu o provedení práce. Oznamovací povinnost vůči ÚP ČR má krátkodobě přijatý pracovník. V případě uchazeče o zaměstnání vedeného v evidenci ÚP ČR se jedná o tzv. nekolidující zaměstnání, o kterém musí nejpozději v den nástupu informovat příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Pokud pobírá podporu v nezaměstnanosti, přeruší mu ÚP ČR po dobu trvání dohody o provedení práce, její výplatu. Jakmile zaměstnání skončí, začne mu ji ÚP ČR zase vyplácet. Maximálně si uchazeč o zaměstnání může takto přivydělat polovinu minimální mzdy (v současné době 4 250 Kč).

Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV & Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články