Menu

Aktuality

Výroční konference České právo a informační technologie 2018

Aktualityredakce01.08.2018
redakce01.08.2018

Na konci září se v Brně bude konat jubilejní desátý ročník odborné konference České právo a informační technologie, věnované právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice. Již tradiční dvoudenní akci pořádá Ústav práva a technologií, specializované pracoviště Právnické fakulty Masarykovy univerzity zaměřující se na technologické obory práva. V jejím průběhu se představí to nejzajímavější, co se v posledních měsících událo v této dynamické právní oblasti.

Čtvrtek 20. září konferenci zahájí panelová plenární diskuze na téma Národní úprava ochrany osobních údajů, během které budou reflektovány první měsíce účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Účast přislíbili Radim Polčák, Zdeněk Kučera a František Nonnemann.

Po plenární diskuzi bude následovat program v sekcích. První z nich bude věnována právní informatice, v níž budou představeny aktuality z oblasti výzkumu a vývoje právně informatických nástrojů, stejně jako novinky v komerčních právních informačních systémech. Sekce se však primárně zaměří na volně dostupná data z oblasti práva a možnosti jejich zpracování. Souběžně s ní proběhne sekce zaměřená na právo na informace a právní úpravu otevřených dat, které v posledním roce prošly značným vývojem zejména v souvislosti s rozhodovací praxí Ústavního soudu.

V pátek 21. září konference pokračuje dalšími tematickými sekcemi. První z nich nese název Platformy a sdílená ekonomika. Nabídne diskuzi o právní úpravě online platforem umožňujících sdílení služeb mezi jejich uživateli. Reflektován bude rovněž návrh evropského nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018) 238 final). Paralelně s ní bude probíhat sekce věnovaná GDPR a ePrivacy. V ní zazní příspěvky tematicky navazující na úvodní plenární diskuzi a reflektující aktuální otázky z oblasti právní úpravy ochrany soukromí a osobních údajů v prostředí elektronických komunikací.

V druhém bloku závěrečného dne konference se uskuteční sekce věnovaná elektronickým důkazům v trestním řízení, ve které budou představeny příspěvky zabývající se právní úpravou sběru a využití elektronických důkazů v trestním řízení s akcentem na problematikou mezinárodní spolupráce při zajišťování elektronických důkazů a nejnovější vývoj v této oblasti. Vedle ní se uskuteční sekce Autorské právo na jednotném digitálním trhu, v níž zazní příspěvky analyzující současné instituty autorského práva stejně jako navrhované změny, například v podobě nových institutů jako je ochrana tiskových publikací v souvislosti s digitálním užitím.

Konference České právo a informační technologie 2018 je určena široké odborné veřejnosti z oblasti exekutivy, advokacie, soudnictví i akademie se zájmem o vztah práva a nových technologií.

Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách cpit.law.muni.cz.

0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři