konference

Kongres Právní prostor 2024

Kongres Právní prostor 2024

Největší právní konference svého druhu v České republice. Dva dny nabité aktuálními právními tématy, debatami, odbornými pohledy i reálnými zkušenostmi. Tentokrát 9. - 10. dubna 2024, hotel Jezerka, Seč u Chrudimi. To všechno je kongres PRÁVNÍ PROSTOR.

Termín konání:
Neklidná doba potřebuje klidnou justici

Neklidná doba potřebuje klidnou justici

Dá-li bůh a budu-li pozván, tak sem budu jezdit jako ústavní soudce ještě dva roky a vy mě budete sledovat jako živé přechodné ustanovení. To je taková zvláštní role, která mně doteď nedošla, ale já, jelikož jsem byl jmenován až jako těsně předposlední ústavní soudce z tzv. třetího Ústavního soudu, tak budu mít možnost pozorovat nejen odchody svých kolegů, z čehož už některé nastaly, ale hlavně budu mít možnost pozorovat jak výběr, tak doplňování Ústavního soudu. A moc se na to těším.

10 let advokacie na obou stranách hranice – co se můžeme naučit od sousedů a co se mohou učit sousedi od nás

10 let advokacie na obou stranách hranice – co se můžeme naučit od sousedů a co se mohou učit sousedi od nás

V advokacii působím už dlouho, stejně, jako jsem ženatý – tedy 23 let. Posledních 10 let jsem také usazeným evropským advokátem ve Vídni. Kromě toho jsem také přes 20 let soudní překladatel a tlumočník německého a českého jazyka. Ve svém příspěvku se proto budu snažit podělit o své zkušenosti z Rakouska a z Česka. Budu porovnávat některé instituty a jejich praktické uplatnění před českými a rakouskými soudy.

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

V roce 2022 se vyrojila ohromná smršť článků o tom, jaký je ve fotovoltaice v ČR obrovský boom. Ten objem instalací v České republice činil 290 MWp. To „p“ znamená megawatt „peak“, kterým se označuje instalovaný nominální výkon. A těch 290 MWp znamenalo meziroční nárůst instalovaného výkonu téměř pětinásobně. Bylo připojeno asi 33 000 elektráren, zažádáno bylo o 107 000 elektráren. A některé subjekty to zaskočilo, ten obrovský růst, problémy s kapacitou systému, lidí, procesy, sklady… Úžasně tedy rosteme. Rosteme?

Přechod od kontroly ke správnímu trestání
David Bohadlo - kongres Právní prostor 2023

Přechod od kontroly ke správnímu trestání

Pro správní trestání je typické, že dochází k rychlému přechodu od fáze kontroly ke správnímu trestání. To bylo dříve připuštěno judikaturou, teď už to máme i v přestupkovém zákoně, že protokol o kontrole v podstatě může být jediným podkladem pro sankční rozhodnutí. To je velký rozdíl třeba oproti trestnímu řízení, kde gró dokazování probíhá před soudem.

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích
Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

V dnešním příspěvku se budu věnovat pouze dvěma typům smluv mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem, a sice smlouvám o dodávkách elektřiny nebo plynu a smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Příspěvek se současně bude věnovat spíše těm změnám, které se odehrály v posledních dvou letech. Většina se týká zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, ale ne všechny. Ukážeme si, jak to proběhlo.