konference

Rozhovor: Pět otázek pro Ženy ve stavebnictví s Terezou Bojanovovou

Rozhovor: Pět otázek pro Ženy ve stavebnictví s Terezou Bojanovovou

Další z přednášejících říjnové konference je Tereza Bojanovová - vedoucí oddělení správy datových skladů, Proconom a.s., Česko. „Největší výzva je pro mne, aby muži pochopili ženský pohled na věc a brali ho vážně.“ Jaké inovace očekává v oboru stavebnictví i o dalších výzvách, které pro ni působení v oboru představuje, čtěte dále v rozhovoru.

Právní vědomí a legitimita práva v podmínkách demokratického státu

Právní vědomí a legitimita práva v podmínkách demokratického státu

Legitimita práva je již dekády ba staletí diskutovaným fenoménem. Nicméně právní odborníci se prozatím věnovali spíše disputacím týkajícím se rozmanitých zdrojů této legitimity, tj. argumentů, jejichž prostřednictvím lze právo ospravedlnit, a nikoli samotné podstatě a obsahu legitimity práva. Proto tento příspěvek nahlíží na pojem legitimity práva odlišným úhlem pohledu, neboť namísto otázky, jak lze právo ospravedlnit, předkládá otázku jinou, totiž, v čem přesně legitimita práva v podmínkách demokratické společnosti spočívá a jak ji lze empiricky měřit.

Kolektiv autorů
Rozhovor: Pět otázek pro Ženy ve stavebnictví s Anastázií Jegorovou

Rozhovor: Pět otázek pro Ženy ve stavebnictví s Anastázií Jegorovou

„Nemá smysl digitalizovat prostředí, v němž je chaos a neexistují jednotná základní pravidla, která všichni účastníci přijímají a dodržují. Právě proto bude nejdůležitější, aby se všichni účastníci výstavby – ať už jde o projektanty, zhotovitele, investory nebo konzultanty, shodli na této „malé násobilce“ a přijali ji za svou“, říká Anastázie Jegorová o očekávaných inovacích v oblasti stavebnictví.

Rozhovor: Radim Polčák - Dopad na společnost může mít i nástup autonomních technologií nebo satelitních spotřebitelských služeb

Rozhovor: Radim Polčák - Dopad na společnost může mít i nástup autonomních technologií nebo satelitních spotřebitelských služeb

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá již XII. ročník konference věnované právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice. Letošní ročník bude zaměřen i na digitální služby. Základní právní rámec digitálních služeb nám již nyní krátce představí doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., prorektor pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy Masarykovy univerzity a vedoucí Ústavu práva a technologií.

Krize legitimity práva

Krize legitimity práva

Text analyzuje problematiku krize legitimity práva na základě tří klíčových otázek: jednak z hlediska problematiky justifikace legitimní autority, dále obligačních následků norem jí vydaných a za třetí se zabývá souvislostmi mezi pojetím legitimity a samotným pojímáním práva.