Výroční konference České právo a informační technologie 2019

Na konci září se v Brně bude konat jedenáctý ročník odborné konference České právo a informační technologie, věnované právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice. Dvoudenní akci jako již tradičně pořádá Ústav práva a technologií, pracoviště Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V jejím průběhu se představí to nejzajímavější, co se v posledních měsících událo v této dynamické právní oblasti.

Čtvrtek 26. září konferenci zahájí panelová plenární diskuze, na téma Práva k datům a umělá inteligence. Panelisté budou rozebírat možnosti užití, toků a ochrany neosobních i osobních dat, zejména v kontextu jejich aplikace při vytváření a provozu systémů umělé inteligence. Účast přislíbili Radim Polčák (Ústav práva a technologií), Matěj Myška (Ústav práva a technologií) a Jiří Čermák (Baker & McKenzie).

Po plenární diskuzi bude následovat program v sekcích. První z nich bude věnována právní informatice, budou představeny aktuality z oblasti výzkumu a vývoje právně informatických nástrojů, stejně jako novinky v komerčních právních informačních systémech. Během sekce proběhne prezentace výsledků projektu GAČR Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury. Souběžně s ní proběhne sekce nazvaná „Limity autorského práva“. Příspěvky v ní se zaměří na otázky výjimek a omezení a limitů autorského práva a aplikace třístupňového testu, a to zejména v kontextu kyberprostoru. Během sekce proběhne prezentace výsledků projektu GAČR Přizpůsobení výjimek a omezení autorského práva, práv souvisejících a zvláštních práv pořizovatele databáze prostředí digitálních sítí.

V pátek 27. září konference pokračuje dalšími tematickými sekcemi. První z nich nese název Platformy, ISP a jejich odpovědnost. Nabídne diskuzi o právní úpravě online platforem umožňujících sdílení služeb mezi jejich uživateli a zaměří se zejména na otázky odpovědnosti ISP, ochrany spotřebitele a aktuální judikaturu z oblasti služeb sdílené ekonomiky. Paralelně s ní bude probíhat sekce věnovaná Ochraně osobních údajů. V ní se příspěvky zaměří na aktuální problémy, které se objevují rok po účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Diskuze se tak bude věnovat například novým právům subjektů údajů, procesním otázkám a prvním rozhodnutím, které již GDPR reflektují.

V druhém bloku závěrečného dne konference se uskuteční sekce věnovaná kybernetické bezpečnosti a obraně, ve které budou představeny příspěvky zabývající se otázkami kritické informační infrastruktury, odpovědnosti státu i nestátních aktérů za kybernetické útoky, pojednány budou ale rovněž kybernetické zbraně a jejich regulace. Vedle ní se uskuteční sekce zvaná „Ochrana soukromí v moderní společnosti“, která nastaví zrcadlo předcházející ochraně osobních údajů a spíše než na konkrétní procesy zpracování se zaměří na otázky informačního soukromí, virtuální identity, ochrany dětí na internetu a právní úpravy nenávistných projevů a svobody slova.

Konference České právo a informační technologie 2019 je určena široké odborné veřejnosti z oblasti exekutivy, advokacie, soudnictví i akademie se zájmem o vztah práva a nových technologií.

Více informací o konferenci naleznete na webových stránkách cpit.law.muni.cz.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Sdílejte článek
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři