Změna hřbitovních řádů od roku 2020

Provozovatelé pohřebišť v České republice by měli být seznámeni s jejich základními administrativními povinnostmi v oblasti vnitřní normotvorby, mezi které řadí zákon velmi důležitý nástroj: provozní řád. Zákon o pohřebnictví je bez kvalitních vnitřních řádů provozovatelů neúplný, nehotový a v praxi těžko aplikovatelný.

Provozovatelé pohřebišť, ať již veřejných či neveřejných, musejí chránit veřejný pořádek a veřejné zdraví prostřednictvím svých provozních řádů, které mají nyní uvést v soulad s novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PohřZ“), účinnou od 1. září 2017. V praxi to znamená, že zcela nově koncipované řády pohřebišť musejí být obcí a krajským úřadem schváleny a zveřejněny na pohřebišti do tří let ode dne nabytí účinnosti citované novely zákona o pohřebnictví, tedy nejpozději do 31. srpna 2020. Krajským úřadem zkonzultovaný a provozovatelem schválený řád by měl být krajskému úřadu předložen k odsouhlasení nejpozději v květnu 2020.

Za nesplnění výše uvedené povinnosti hrozí provozovateli pohřebiště správní trest. Provozovatel pohřebiště se dopustí přestupku podle § 27 odst. 6 písm. a) PohřZ tím, že neprovedl změnu řádu pohřebiště podle § 18 odst. 3 PohřZ. Nelze legálně provozovat pohřebiště s takovým provozním řádem, který nebyl předem schválen krajským úřadem. Pouze pokud je řád schválen a zveřejněn na místě obvyklém, lze v něm uložené povinnosti i právně vymáhat. Fyzická, podnikající fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku až tím, že poruší podmínky ve schváleném a zveřejněném řádu pohřebiště, a to zejména při konání pohřbů nebo pietních akcí. Může jí být uložena pokuta ve výši až 10 000 Kč, viz § 5 odst. 1 písm. i)§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.


Zajímají Vás podrobnosti? V CODEXIS MONITOR OBECNÍ SAMOSPRÁVA jsme pro Vás toto téma zpracovali. Dozvíte se nejenom jak v těchto životních situacích postupovat nebo na koho se obrátit, ale připravili jsme také odpovědi na nejčastější dotazy. Pokud máte o MONITOR OBECNÍ SAMOSPRÁVA zájem, kontaktujte naše klientské centrum na klientske.centrum@atlasgroup.cz, nebo nám zavolejte na číslo +420 596 613 333.

 

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři