Dopad ruské invaze na pracovněprávní vztahy

Jak se má zaměstnavatel zachovat k ukrajinským zaměstnancům, kteří obdrželi povolávací rozkaz nebo chtějí odcestovat pomáhat na Ukrajinu?

partner Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
advokát Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.
koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátní kancelář, s.r.o.

UA zaměstnanec obdrží povolávací rozkaz

 • UA zaměstnanec je povinen odcestovat na Ukrajinu na základě povolávacího rozkazu a opustit své zaměstnání.
 • Z hlediska českého práva se bude jednat o omluvenou překážku v práci na straně zaměstnance.
 • Zaměstnanec nebude mít nárok na žádnou náhradu mzdy. Doporučujeme však uzavřít dohodu o neplaceném volnu.
 • Zaměstnavatel je povinen nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit (zaměstnanec má nárok na volno), a to po celou dobu, kdy bude překážka trvat (platit povolávací rozkaz).

UA zaměstnanec chce dobrovolně odcestovat

 • UA zaměstnanec se dobrovolně rozhodne, že se chce vrátit na Ukrajinu za účelem kontaktu se svojí rodinou nebo pomoci v bojích.
 • Doporučujeme se s takovým zaměstnancem dohodnout na:
  • čerpání dovolené, nebo
  • uzavření dohody o neplaceném volnu na určitou dobu, kdy zaměstnanec nebude mít nárok na náhradu mzdy.
 • Nemůže-li zaměstnavatel poskytnout UA zaměstnanci z provozních důvodů dovolenou nebo neplacené volno, lze rozvázat pracovní poměr dohodou.

Je možné výpověď UA zaměstnanci?

Nevykonávání práce z důvodu výkonu UA vojenské služby na základě povolávacího rozkazu nelze považovat za výpovědní důvod, na jehož základě by bylo možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Je však možné s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí jen na základě zákonných výpovědních důvodů.

Dle našeho názoru nelze na zaměstnance aplikovat tzv. ochrannou dobu dle § 53 odst. 1(b) ZP, po kterou nelze dát zaměstnanci výpověď, po dobu operačního nasazení na základě UA povolávacího rozkazu. Dle textace a použité terminologie zákoníku práce se dané ustanovení vztahuje pouze na občany, kteří jsou v operačním nasazení podle českých povolávacích rozkazů.

 

 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články