Sberbank CZ: Majetek v hodnotě desítek miliard korun

Dne 23.8.2022 byla v insolvenčním rejstříku publikována zpráva předběžné insolvenční správkyně Sberbank CZ ze dne 22.8.2022, která mimo jiné přibližuje stav majetkové podstaty dlužníka.

advokátní koncipient, Aegis Law s.r.o, advokátní kancelář
Finanční trh
Foto: Fotolia

Se Sberbank CZ bylo dne 29.7.2022 zahájeno insolvenční řízení. O úpadku nebylo do dnešního dne rozhodnuto. A jak si na tom stojí majetek Sberbank CZ?

Dle zprávy předběžné insolvenční správkyně ze dne 22.8.2022 („Zpráva“) je nejhodnotnějším aktivem Sberbank CZ portfolio jejích úvěrových pohledávek. Hodnota těchto pohledávek dosahuje více než 51.000.000.000,- Kč. Jak uvádí Zpráva, Sberbank CZ má dále pohledávky z bankovních produktů za svými klienty, a to z různých titulů – jedná se o pohledávky z titulu nepovolených debetů, neuhrazené srážkové daně nebo pohledávky z bankovních účtů. V neposlední řadě eviduje Sberbank CZ také pohledávky z ukončených, ale dosud nevypořádaných derivátových obchodů. Sberbank CZ má také další majetek, do kterého spadají jak nemovité, tak movité věci.

Celková likvidita Sberbank CZ činí dle Zprávy 15.000.000.000 Kč a dle předběžné insolvenční správkyně je tak současná situace Sberbank CZ stabilní.

Zpráva shrnuje také jednání prozatímního věřitelského výboru, které se uskutečnilo dne 16.8.2022. Na výboru insolvenční správkyně představila návrh zpeněžení úvěrové portfolia Sberbank CZ, včetně postupu zpeněžení a subjektů, které budou osloveni s nabídkou ke koupi.

Z dosavadních zdrojů tedy vyplývá, že Sberbank CZ disponuje nemalým majetkem, otázkou však zůstává, zda se podaří zpeněžit (a zda k tomu dojde včas) nejhodnotnější aktiva dlužníka.

Již před publikací Zprávy byl v insolvenčním rejstříku publikován seznam věřitelů Sberbank CZ, kteří vyplývají z jejího účetnictví. Pohledávky těchto věřitelů se považují za přihlášené. Jak je však ze seznamu patrné, neobsahuje výši pohledávek jednotlivých věřitelů. Tu lze zjistit teprve z oznámení, které má insolvenční správkyně zaslat každému z věřitelů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu.

Další průběh insolvenčního řízení Sberbank CZ pro Vás budeme sledovat.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články