insolvence

Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu
Úpadek obchodní korporace

Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu

Úpadek obchodní korporace znamená v první řadě zásadní ohrožení uspokojení pohledávek pro její věřitele. Jaké povinnosti a případné negativní důsledky ale přináší pro členy jejího statutárního orgánu? A jakým způsobem se v této souvislosti změnila pravidla v souvislosti s přijatou novelou zákona o obchodních korporacích?

Michal Przeczek
Novinka pro insolvenční správce: Financování vymáhání pohledávek za třetí stranou

Novinka pro insolvenční správce: Financování vymáhání pohledávek za třetí stranou

Novela insolvenčního zákona, která vejde v platnost na počátku příštího roku, s sebou přináší v mnohém zjednodušení procesů insolvenčního řízení. Věděli jste však, že zjednodušení jednotlivých úkonů v rámci maximalizace rozsahu majetkové podstaty se nabízí již nyní?

LitFin s.r.o.
Ve stavu legislativní nouze by sněmovna neměla projednávat zákony, které nesouvisí s aktuální krizí

Ve stavu legislativní nouze by sněmovna neměla projednávat zákony, které nesouvisí s aktuální krizí

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s tím, aby poslanecká sněmovna projednávala novelu insolvenčního zákona ve stavu legislativní nouze. Přestože nejde o návrh, který by neprodleně reagoval na aktuální epidemiologickou či ekonomickou situaci, navrhovaná novela neprošla řádným mezirezortním připomínkovým řízením a teď vláda navrhuje její projednání ve stavu legislativní nouze. Takto zrychlený režim projednání dramaticky omezuje možnost demokratické parlamentní debaty nad vládními návrhy zákonů.

Základní zásady insolvenčního řízení

Základní zásady insolvenčního řízení

Z procesně právního pohledu je insolvenční řízení zvláštním, samostatným druhem civilního procesu, vykazujícím několik specifik. Cílem tohoto článku je zahájit diskusi o taxonomii a obsahovém vymezení základních procesních zásad tohoto specifického druhu civilního procesu, což je úkol, kterému se místní právní teorie dosud dostatečně nevěnovala.

Vláda zkrátila nová oddlužení z pěti na tři roky

Vláda zkrátila nová oddlužení z pěti na tři roky

Vláda schválila návrh zákona, který zkrátí délku nových oddlužení pro všechny fyzické osoby na tři roky. Tříletý režim oddlužení by mohl platit v insolvenčních řízeních zahájených po 1. červenci 2021. Návrh zdůrazňuje princip rovnosti v přístupu k druhé šanci podle evropské legislativy. Zvýšený důraz se i nadále klade na poctivý záměr dlužníka a práva věřitelů, a to po celou dobu trvání oddlužení.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu