insolvence

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část II.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Časté nedostatky insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení - část I.

Tento článek si klade za cíl upozornit na některé časté nešvary insolvenčních návrhů a přispět tak k jejich předcházení, zvýšení efektivity a hospodárnosti práce jak sepisovatelů insolvenčních návrhů, tak insolvenčních soudů, insolvenčních správců a v neposlední řadě i předejít problémům na straně dlužníků.

Kolektiv autorů
Vláda schválila změnu pravidel pro oddlužení
Novela exekučního řádu

Vláda schválila změnu pravidel pro oddlužení

Dne 21. června 2023 byl usnesením vlády České republiky č. 443/2023 schválen Ministerstvem spravedlnosti předložený návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“ a zákon č. 182/2006 Sb. dále jen „IZ“), který byl poté předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k dalšímu projednání a následně dne 30. června 2023, jakožto sněmovní tisk 491/0, rozeslán jednotlivým poslancům.

Filip Hainz
Doložení pohledávky insolvenčního navrhovatele, o níž je účtováno
Novela exekučního řádu

Doložení pohledávky insolvenčního navrhovatele, o níž je účtováno

Nezbytným předpokladem pro podání věřitelského insolvenčního návrhu je mimo jiného také doložení splatné pohledávky insolvenčního navrhovatele za dlužníkem a její současné přihlášení do insolvenčního řízení. Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí[1] poprvé komplexně zabýval náležitostmi potvrzení o tom, že insolvenční navrhovatel o pohledávce za dlužníkem účtuje. Rozhodnutí je tak zásadní pro věřitele, kteří se rozhodnou podat insolvenční návrh na svého dlužníka – právnickou osobu.

Posuzování vynaloženého úsilí dlužníka v průběhu insolvenčního řízení
Novela exekučního řádu

Posuzování vynaloženého úsilí dlužníka v průběhu insolvenčního řízení

Zrušení hranice 30 % uspokojených pohledávek nezajištěných věřitelů neznamená automatické osvobození od zbytku dluhů, ačkoliv si to mnozí dlužníci myslí. Zrušení této hranice by mělo dlužníkům usnadnit vstup do oddlužení, nikoli je motivovat k žádné či zanedbatelné snaze v průběhu oddlužení.