Soud rozhodl o úpadku Sberbank CZ

Dne 26.8.2022 bylo v insolvenčním rejstříku publikováno usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl zjištěn úpadek Sberbank CZ a na její majetek prohlášen konkurs.

advokátní koncipient, Aegis Law s.r.o, advokátní kancelář
Foto: Fotolia

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.8.2022 byl zjištěn úpadek Sberbank CZ a na její majetek byl prohlášen konkurs.  Okamžikem prohlášení konkursu se přitom považují za přihlášené všechny pohledávky věřitelů vyplývajících z účetnictví Sberbank CZ. Seznam těchto věřitelů byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 15.8.2022. V tomto seznamu však není uvedena výše pohledávek jednotlivých věřitelů.

Jak je uvedeno v předmětném usnesení, věřitelé, kteří vyplývají ze seznamu věřitelů, "obdrží od insolvenční správkyně oznámení o skutečnosti, že byl na majetek dlužnice prohlášen konkurs, s uvedením informací ohledně jejich pohledávky a s poučením ohledně dalších kroků, které je třeba ze strany věřitele učinit, jestliže by nesouhlasil s výší nebo charakterem pohledávky v oznámení uvedeným (§ 373 IZ)." 

Usnesením o úpadku soud vyzval věřitele, jejichž pohledávky nejsou uvedeny v seznamu věřitelů, aby je ve lhůtě 2 měsíců přihlásili. Vzhledem k velkému množství věřitelů a skutečnosti, že takové insolvenční řízení je u nás řešeno poprvé, je otázkou, jakým způsobem se bude vyvíjet, a doporučujeme proto přihlašovat i pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví Sberbank CZ.

Insolvenční soud nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů, obojí na 6.10.2022 v 10:30 hodin do jednací síně č. 152 (a případně č. 102), I. patro v budově Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2. Vzhledem k velkému množství věřitelů insolvenční soud vyzval, aby věřitelé o své případné účasti soud informovali nejpozději do 23.9.2022. Pokud tak neučiní, bude soud předpokládat, že se schůze neúčastní.

O majetku Sberbank CZ jsme informovali v našem předchozím shrnutí zde.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články