Žadatelé o pobídky budou moci získat peníze místo slevy na dani

Praha 27. prosince (ČTK) - Žadatelé o investiční pobídky, jejichž podnikání bude zahrnovat aktivní činnost ve výzkumu a vývoji odpovídající inteligentní specializaci ČR, budou moci místo slevy na dani příjmů získat finanční příspěvek.

Česká tisková kancelář
Uzákonění záruky dostupnosti sociální služeb
Foto: Fotolia

Umožní to novelizované nařízení vlády přijaté letos v listopadu, které vstoupí v účinnost k 1. lednu příštího roku. Takzvaná hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bude do deseti procent způsobilých nákladů nebo do 20 procent, pokud firma investici uskuteční v Karlovarském, Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Zvýhodnění u těchto krajů má pomoci jejich rozvoji a průmyslové přeměně po ukončení těžby uhlí.

Další změnou je přehodnocení minimálních limitů pro strategickou investiční akci ve výrobě, kde by měl být kladen větší důraz na technologickou náročnost. Nyní je podle ministerstva průmyslu (MPO) vyžadována investice 500 milionů korun a vytvoření 500 nových pracovních míst. Nově by byl požadavek na vytvoření 250 pracovních pozic, ale investice by musela činit nejméně dvě miliardy korun. Úprava nařízení vlády má podle MPO přispět ke zvyšování hospodářské konkurenceschopnosti ČR. Firmy by měla více motivovat k větším investicím do výzkumu a vývoje.

Novelizované nařízení souvisí s novelou zákona o investičních pobídkách z roku 2019. Vláda podle této novely schvaluje nejen velké strategické projekty, ale všechny investiční pobídky. Změna zákona má umožnit, aby vláda mohla pobídky směrovat na projekty s vyšší přidanou hodnotou a spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst.

Podle dřívějších informací Nejvyššího kontrolního úřadu vyčerpali příjemci pobídek v letech 2000 až 2019 přes 75 miliard korun, a to většinou v podobě slevy na dani z příjmů. Od roku 2000, kdy byl schválen zákon o poskytování investičních pobídek, do září 2020 slíbilo MPO 955 pobídek. Měly mimo jiné pomoci snížit nezaměstnanost.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články