Menu

Články

Daňové zvýhodnění na děti při střídavé péči rodičů

ČlánkyFinanční právoIvana Vostatková18.10.2016
Ivana Vostatková18.10.2016

Daňové zvýhodnění na děti je upraveno v § 35c zákona o daních z příjmů. Nárok na toto daňové zvýhodnění dokládá poplatník zaměstnavateli doklady dle §38l odst. 3 tohoto zákona.

Zákon o daních z příjmů výslovně neupravuje, jak postupovat v případě, že rodiče mají dítě ve střídavé péči. Tuto informaci je třeba hledat v pokynu GFŘ D-22, kde se uvádí, že v případě svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů na základě rozhodnutí soudu je z hlediska uplatnění daňového zvýhodnění rozhodující, se kterým z rodičů nezletilé dítě žije ve společně hospodařící domácnosti.

V případě dítěte svěřeného soudem do střídavé péče obou rodičů, u nichž neexistuje jedna společně hospodařící domácnost, může být na takové dítě uplatňováno daňové zvýhodnění po část roku jedním z rodičů a po druhou část roku druhým z rodičů. Výše uplatňované částky daňového zvýhodnění na toto dítě přitom nemusí být u obou rodičů stejná.

Rodiče se mohou dohodnout i na tom, že dítě bude po celé zdaňovací období příslušníkem pouze jedné společně hospodařící domácnosti, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé péči, a pak může zvýhodnění uplatnit pouze jeden z rodičů. V případě, že k dohodě nedojde, musí o příslušnosti k jednotlivým společně hospodařícím domácnostem rozhodnout soud. Dvojí uplatňování daňové úlevy není možné.

Zaměstnanec musí svůj nárok na uplatnění slevy prokázat podpisem Prohlášení k dani a dohodou nebo čestným prohlášením, že druhý z rodičů na dané dítě zvýhodnění ve zdaňovacím období neuplatňuje, nebo uplatňuje jen po určitou dobu a pokud je druhý z rodičů zaměstnaný, také potvrzením jeho zaměstnavatele.

Pokud se rodiče na způsobu uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nedohodnou, doporučuje pokyn GFŘ D-22 uplatnit daňové zvýhodnění až po uplynutí zdaňovacího období v daňovém přiznání.

Zdroj: BNT journal

Kontakt na autora: ivana.vostatkova@bnt.eu

Ivana VostatkováAccountant, bnt attorneys-at-law s.r.o.
60%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři