Elektronická evidence tržeb aneb malý podnikatel v nesnázích?

Evidování každé platby v České republice, zaznamenání na serveru Finanční správy a generace unikátního kódu. Pojmy skloňované v současné době ve všech pádech. Dnes už mi tato válka o elektronickou evidenci tržeb připadá spíše politická než legislativní.

Právnická fakulta MU v Brně

Fungování systému ve zkratce

Jedná se o opatření proti krácení daní z příjmu fyzických a právnických osob, jenž je upraveno zákonem o evidenci tržeb. Údaje o každé platbě se odešlou od podnikatele do systému Finanční správy, který v okamžiku zašle zpět potvrzení platby s unikátním kódem, který bude vytištěn na účtenku.[1]   

K provozu systému údajně bude stačit obyčejné elektronické zařízení, tiskárna účtenek, pokladní software a připojení k internetu. 

Malí podnikatelé v nesnázích

Fungující systém v mnoha zemích Evropské unie se však v České republice setkal s odporem a otázkami. Co se samotného zavedení týče, setká se pravděpodobně také s problémy. Obavy ze zavedení elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) mají zejména malí podnikatelé. Zaženeme-li situaci do extrému, u těchto může EET vést až k likvidaci.

Dle navrhovaného zákona je subjektem evidence tržeb poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob.[2] Tedy i tento malý podnikatel. Se zavedením EET i on bude potřebovat zařízení pro vydání elektronické účtenky. I přes fakt, že žijeme ve 21. století, není dnes pro část malých podnikatelů stále naprosto běžné mobilní připojení k internetu.

Samozřejmě i na tuto skutečnost zákonodárci myslí, a proto bude uzákoněn zjednodušený režim. V tomto režimu se evidují tržby, jejichž evidování by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti[3]. Tyto tržby stanoví vláda nařízením. Je však nejasné, jak moc tento režim malým podnikatelům pomůže.

Pochopitelně ani tímto krokem se podnikatel povinnosti zcela nezbaví. Stále bude muset údaje o tržbách správci daně dodávat, avšak bude je zasílat datovou zprávou nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby a logicky není povinen na účtence uvádět unikátní kód[4]. V čím větším rozsahu se jeho tržby do zjednodušeného režimu zařadí, tím lépe pro něj.

Abychom zákonodárcům nekřivdili zcela, nutno zmínit, že proběhne také změna zákona o daních z příjmů. Díky § 35bc budou moci poplatníci daně z příjmu fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat, uplatnit slevu na dani. Výše slevy činí 5 000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.[5] Otázkou však je, nakolik tyto náklady pokryjí nejen zřízení, ale také provoz systému.

Dalším a určitě ne posledním strašákem v zákoně o EET, je výše pokut za přestupky a správní delikty. Podle ustanovení § 28 zákona dosahuje výše pokuty pro fyzickou osobu za přestupek až 500 000 Kč. Fyzická osoba se dopustí „přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb“. Úmyslně ztíží nebo zmaří? Nejasné pojmy, nejasná kvalifikace. Obávám se, že zde naše inspirace chorvatským systémem došla poměrně daleko. V praxi tohoto státu totiž již proběhlo uložení likvidační pokuty či uzavření provozovny kvůli bagatelní nesrovnalosti. Teď lze jen doufat, že naše úřední osoby budou natolik rozumné a schopné spravedlivého úsudku, že i my nebudeme dostávat za absurdní přestupky nepřiměřeně vysoké pokuty. 

Závěr

V politických debatách mnohokrát zaznělo, že účelem nového systému je stanovení rovných podmínek pro malé a velké podnikatele. Skutečně však budou mít tito dva různí obchodníci s různými výnosy stejné podmínky, když je jen náklady na zavedení systému budou stát stejně? Nejsem matematik, avšak rozdíl je zřejmý.

Dle mého názoru je zavedení EET v dnešní době krok takřka nevyhnutelný. Měla by však být jednoduchá, nenákladná, efektivní a také spravedlivá. V tuto chvíli můžeme jen držet palce. Snad budeme u okamžiku, kdy pozitivní reakce převáží nad negativními a systém nepřinese více komplikací a byrokracie než je zapotřebí.


[1] Elektronická evidence tržeb (EET) Peníze.cz [online]. Partners media, s.r.o., 2016 [cit. 20. 3. 2016]. ISSN 1213-2217. Dostupné z: http://www.penize.cz/dane/elektronicka-evidence-trzeb-eet

[2] § 3 zákona o evidenci tržeb

[3] § 10 zákona o evidenci tržeb

[4] § 23 zákona o evidenci tržeb 

[5] § 35bc návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (sněmovní tisk č. 201). In: Senát parlamentu České republiky [online]. Senát České republiky, 2016 [cit. 30. 3. 2016]. Dostupné z: http://www.senat.cz/

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu